10 dingen die u moet weten over de 10 geboden

shutterstock_1051257077.jpg

4000 jaar later onthullen de 10 geboden ons nog steeds wie God is.

I4000 jaar geleden openbaarde God aan Mozes zijn 10 geboden op de berg Sinaï. Zijn wet op stenen tafelen. Mozes gaf ze door aan het volk om ze in praktijk te brengen. Deze tabellen van goddelijke wet staan ​​centraal in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. 4 millennia later zijn de 10 geboden nog steeds actueel. Ze kunnen zelfs nog steeds bepaalde realiteiten onthullen. Hier zijn 10 dingen die u moet weten over de 10 geboden.

Mozes noemt ze niet "de 10 geboden"

De 10 geboden. Waarschijnlijk de beroemdste religieuze referentie ter wereld. De Bijbel spreekt er echter nooit in deze termen over. De 3 verwijzingen van het Oude Testament spreken van “10 woorden”, vandaar de latere benaming van “decaloog”. 10 woorden, 10 woorden van God voor zijn volk.

Ze onthullen wie God is

Elke wet hangt nauw af van zijn wetgever. De 10 geboden vertellen ons niet wat God wil. Ze vertellen ons wat God is. Ze vertellen ons over zijn waarden en zijn majesteit. Dus het niet respecteren van de 10 geboden is een gebrek aan respect voor God zelf.

Ze onderscheiden ons van de wereld

Het is een feit. Wij zijn anders dan de wereld. Onze waarden zijn anders. Onze keuzes zijn verschillend. Onze roeping is anders: om een ​​heilige natie te zijn.

Ze leggen de basis van onze vrijheid

De 10 geboden zijn geen opeenstapeling van beperkingen. Het zijn sporen om ons potentieel te onthullen. God maakt ons vrij. Zijn geboden zorgen ervoor dat een uit Egypte bevrijd volk vrij kan blijven!

We verdienen onze redding niet door ze te volgen

Sommige mensen denken: God geeft mij regels, ik respecteer ze, ik ben gered. Maar wat een vergissing! Nee, God ziet zijn volk onderdrukt worden. Hij hoort haar stem. Hij bevrijdt hem, vergeeft hem en geeft hem een ​​nieuwe manier van leven. Redding beloont onze gehoorzaamheid niet. Redding is de reden waarom we gehoorzaam willen zijn.

Ze zijn altijd betrouwbaar

Wetten, culturele codes evolueren. De daden die gisteren schokten, behoren vandaag tot de culturele norm. Wat in het ene land haalbaar is, is elders niet haalbaar. Maar de 10 geboden zijn na 4000 jaar nog steeds geldig, en dit over de hele wereld.

Ze dienen als basis voor godsdienstonderwijs

Heb je het met een kind of jonge bekeerling die wil weten hoe hij een discipel van Jezus kan worden? U zult zich waarschijnlijk tot de 10 geboden wenden.

Het zijn oudtestamentische fundamenten

De 10 geboden hebben een speciale plaats in de geschiedenis van Gods volk. Het vuur, de wolk, de luide stem. Gods openbaring blijft niet onopgemerkt. De tafelen van de wet worden in de ark van het verbond geplaatst met het manna en de staf van Aäron. Ze vormen een soort Grondwet voor Israël.

Ze vormen de kern van de nieuwtestamentische ethiek

Als de rijke jongeman aan Jezus vraagt ​​wat hij moet doen om het eeuwige leven te hebben, brengt Jezus hem terug naar de 10 geboden. En als we hem vragen stellen over onze plichten jegens onze naaste, verwijst Jezus opnieuw naar de 10 geboden.

Ze zijn nog steeds relevant vandaag

Ze onthullen onze zonde. Ze leiden ons naar het kruis. Ze laten ons zien hoe we God kunnen liefhebben met heel ons hart, ziel en verstand. En het is in Jezus dat we ze kunnen behouden. Als we God liefhebben, laten we dan zijn geboden onderhouden.

de Editors

bron: De Evangelie Coalitie

Beeldcredits: Dmitriy Feldman svarshik / Shutterstock.com


Recente artikelen >

Samenvatting nieuws van 24 maart 2023

geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >