10 Bijbelverzen om boosheid te overwinnen

Shutterstock_1168829284.jpg

Woede is een sterke emotie die we allemaal op bepaalde momenten in ons leven (of dag!) kunnen voelen. Als het soms legitiem is, moeten we leren deze emotie te beheersen, die een negatieve invloed kan hebben op ons welzijn en op de mensen om ons heen. Gelukkig kunnen we rekenen op de Heer en de Bijbel om ons te helpen!

'Weet dit, mijn geliefde broeders. Laat iedereen dus snel zijn om te luisteren, langzaam om te spreken, langzaam om boos te zijn; want de woede van de mens brengt de gerechtigheid van God niet tot stand.' Jakobus 1: 19-20

"Hij die langzaam boos wordt, is beter dan een held, en hij die meester over zichzelf is dan hij die steden inneemt." Spreuken 16: 32

‘Wreek uzelf niet, geliefden, maar geef toe aan uw toorn; want er staat geschreven: De wraak is van mij, de vergelding is van mij, zegt de Heer. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken; want door dat te doen, stapelt u brandende kolen op zijn hoofd." Romeinen 12:19-20

'Maar doe nu afstand van al deze dingen: woede, vijandigheid, boosaardigheid, laster en oneerlijke woorden die uit je mond zouden kunnen komen.' Kolossenzen 3: 8

"Als je boos wordt, zondig dan niet; laat de zon niet ondergaan over je woede." Efeziërs 4:26

"Luister daarom niet naar alle woorden die worden gesproken, anders hoor je dat je dienaar je vervloekt; want je hart heeft vaak het gevoel gehad dat je zelf anderen hebt vervloekt." Prediker 7:21-22

"Een geschenk dat in het geheim wordt gegeven kalmeert woede, en een geschenk dat in het geheim wordt gegeven kalmeert gewelddadige woede." Spreuken 21: 14

"Want de toorn van de mens brengt de gerechtigheid van God niet tot stand." Jakobus 1:20

"Een gewelddadige man wakkert ruzie aan, maar iemand die niet snel boos wordt, brengt ruzie tot bedaren." Spreuken 15: 18

"Laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede." Romeinen 12:21

de Editors


In de sectie Spiritualiteit >Recent nieuws >