10 verzen om ons te bevrijden van onze angsten!

Shutterstock_2177616815.jpg

Zelfs midden in de storm, als alles donker lijkt, is de Heer ons nabij. God laat ons nooit in de steek. Laat zijn aanwezigheid ons geruststellen terwijl zijn stem ons hart kalmeert terwijl we deze 10 verzen lezen. De Vader die van ons houdt zorgt voor ons, hij is dezelfde gisteren, vandaag en morgen en we kunnen ons vertrouwen op hem stellen. Geen storm kan hem weerstaan ​​en in hem kunnen we bevrijd worden van onze angsten!

« Op de dag dat ik je aanriep, kwam je dichterbij, je zei: wees niet bang! Heer, U hebt de zaak van mijn ziel verdedigd, U hebt mijn leven verlost. » Klaagliederen 3: 57-58

"Hij zei tegen hen: 'Waarom zijn jullie bang, kleingelovigen? Toen stond hij op, bedreigde de wind en de zee, en er heerste een grote stilte. » Matteüs 8: 26

“De Heer is nabij allen die hem aanroepen, allen die hem oprecht aanroepen. » Psalm 145: 18

“De Heer geeft zijn volk kracht; De Heer zegent zijn volk en maakt ze gelukkig. » Psalm 29: 11

“Want Ik ben de Heer, uw God, die uw rechterhand versterkt, die tegen u zegt: Vrees niet, ik kom u helpen. » Jesaja 41:13

‘Zij zullen elk onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom wonen, en er zal niemand zijn die hen lastig valt; Want de mond van de Heer der heerscharen heeft gesproken. » Micha 4:4

“En u ontving geen geest van slavernij, om opnieuw te vrezen; maar u hebt een Geest van aanneming ontvangen, waardoor wij roepen: Abba! Pa ! » Romeinen 8:15

“U zult worden bevestigd door gerechtigheid; Ban angst, want je hebt niets te vrezen, en vrees, want het zal je niet naderen. » Jesaja 54:14

“Maar wie naar mij luistert, zal in vertrouwen rusten, hij zal rustig en zonder angst voor enig kwaad leven. » Spreuken 1: 33

" Maak je nergens zorgen over; maar maak in alles uw noden aan God bekend door gebeden en smekingen, met dankzegging.7En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en gedachten in Christus Jezus bewaren. » Filippenzen 4: 6-7

de Editors


In de sectie Spiritualiteit >Recent nieuws >