10 verzen over onze Vader, eeuwige God

Shutterstock_1702719778.jpg

Onze Vader is de eeuwige God die geen begin of einde kent. Hij is de alfa en de omega, de eerste en de laatste. Hij is onsterfelijk en onzichtbaar, maar levend en wel voor alle eeuwigheid.

Voor hem is een dag als duizend jaar en duizend jaar als een dag. Deze projecten en zijn liefde voor ons zijn eeuwig en hij is bij ons tot het einde der tijden. Zijn timing is perfect, nooit te vroeg en nooit te laat, hij weet precies wat morgen zal brengen. Hij gaf zijn enige zoon aan het kruis om de eeuwigheid met hem door te brengen.

Hier zijn 10 verzen om over na te denken over onze Vader, de eeuwige God:

“Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. » Openbaring 22:13

'Maar u, Heer! U regeert voor altijd, en uw geheugen duurt van generatie op generatie. » Psalmen 102:13

“Dit zegt de HEER, de koning en bevrijder van Israël, de HEER van het heelal: Ik sta aan het begin en aan het einde van alles. Buiten mij is er geen God. » Jesaja 44:6

'Maar er is één ding, geliefden, dat u niet mag negeren, namelijk dat in de ogen van de Heer een dag gelijk is aan duizend jaar en duizend jaar gelijk is aan een dag. » 2 Petrus 3:8

"Weet je dat niet? Heb je het niet geleerd? Het is de eeuwige God, de Eeuwige, die de uiteinden van de aarde heeft geschapen; hij wordt niet moe, hij wordt niet moe. » Jesaja 40:28

“Want ik ken de plannen die ik voor je heb bedacht, zegt de Heer, plannen van vrede en niet van ongeluk, om je een toekomst en hoop te geven. » Jeremia 29:11

“Jezus antwoordde hun: Mijn Vader is tot nu toe aan het werk, en ik ben ook aan het werk. » Johannes 5:17

“Je vroegere welvaart zal klein lijken, dat wat voor jou is gereserveerd zal veel groter zijn. Baan 8:7

“We weten inderdaad dat als deze tent waar we op aarde wonen, wordt vernietigd, we een gebouw in de hemel hebben dat het werk van God is, een eeuwige woning die niet door mensenhanden is gemaakt. 2 Korintiërs 5:1

“Hij is het die tijden en omstandigheden verandert, die koningen omverwerpt en vestigt, die wijsheid geeft aan de wijzen en kennis aan hen die begrijpen. » Daniël 2:21

de Editors 


Recente artikelen >

Samenvatting nieuws van 28 maart 2023

geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >