5 bijbelverzen over vrede in moeilijke tijden

shutterstock_1455367736.jpg

God begeleidt ons elke dag, hij is bij ons in de stormen van het leven en biedt ons zijn vrede aan.

Laten we eens kijken naar enkele verzen waar we ons aan kunnen vasthouden als de stormen waar we doorheen gaan onze vrede proberen te stelen: 

"Moge de God van de hoop u vervullen met alle vreugde en vrede in het geloof, opdat u overvloedig mag zijn in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest"  Romeinen 15:13

“De God van de vrede zal Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. Moge de genade van onze Heer Jezus Christus met u zijn! » Romeinen 16:20

"Ik heb je deze dingen verteld, zodat je vrede in mij zult hebben. Je zult beproevingen hebben in de wereld; maar houd moed, ik heb de wereld veroverd. » Jean 16: 33

“Neem daarom alle wapens van God, zodat je weerstand kunt bieden op de slechte dag en standvastig blijft nadat je alles hebt overwonnen. Houd stand dan: heb de waarheid rond uw lendenen; trek het borstharnas van gerechtigheid aan; beschoei uw voeten met de ijver van het evangelie van vrede; neem boven dit alles het schild des geloofs, waarmee je alle vurige pijlen van de boze kunt doven; neem ook de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is het woord van God. » Efeziërs 6:13-18

« Moge de Heer van de Vrede Zelf je altijd en hoe dan ook vrede geven! Moge de Heer met u allen zijn! »2 Thessalonicenzen 3:16

de Editors


Recente artikelen >

De paus roept op tot het behoud van de watervoorraden

Door de redactie
geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >