Heb God lief met heel je hart, met heel je ziel en met heel je kracht!

Heb God lief met heel je hart, met heel je ziel en met heel je kracht!

Vandaag is het een prachtige tekst die ons samenbrengt, Deuteronomium hoofdstuk 6, vers 5, die ons simpelweg vertelt: "Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw kracht."

Welk programma ! Dit is het programma van je leven! Ik zou vandaag uw aandacht willen vestigen op de context. De Heer gaat namelijk zijn geboden aan het volk Israël geven als dit volk net verlost is uit het land Egypte en het beloofde land gaat binnentrekken. En hierin, in dit beloofde land, zijn er beloften van overvloed, van zegen; er is voorspoed, het geluk dat het volk Israël alleen te wachten staat als het de geboden van de Heer onderhoudt.

En hier is de context: het is het eerste gebod "Gij zult de Heer, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht".

En ik wil de eerste verzen lezen voordat we bij deze tekst komen:

"Dit zijn de geboden, wetten en verordeningen die de HERE, uw God, geboden heeft u te leren, opdat gij ze moogt doen in het land dat u op het punt staat in bezit te nemen, opdat gij de HERE, uw God, vreest door alle dagen in acht te nemen. van uw leven, u en uw zoon en de zoon van uw zoon, al zijn inzettingen en al zijn geboden die ik u geef, en opdat uw dagen verlengd worden: daarom zult u ernaar luisteren, o Israël, en ervoor zorgen dat u ze in beoefen, opdat u gelukkig zult zijn en zeer talrijk zult worden, zoals de Heer, de God, tot u gesproken heeft over uw vaderen en u een land beloofde dat overvloeit van melk en honing. Hoor, Israël, de Heer, onze God, is de enige Heer. U zult heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht."

Wie van ons wil geen zegen, geluk? Er is eenvoudig deze belofte die verbonden is aan gehoorzaamheid aan dit woord. De geschiedenis leert ons dat helaas noch het volk van Israël, noch enig ander volk, noch jij noch ik, zelfs maar het eerste gebod konden houden: je zult de Heer, je God, liefhebben. En hoe zit het met de andere geboden die ons vertellen over relaties met anderen: je zult niet liegen, je zult niet begeren, je zult niet doden, enzovoort.

We hebben het hart van God bedrogen. We hebben de geboden niet gehoorzaamd. Vandaag is het mogelijk om de Heer lief te hebben met heel je hart, met heel je kracht en met heel je verstand, met heel je verstand, met heel je ziel, hoe? eerst door Gods liefde te ontvangen.

Omdat God ervoor koos om eerst van ons te houden. Hij stuurde zijn Zoon om de prijs te betalen voor onze zonden, fouten en het niet naleven van zijn geboden. We hebben God niet liefgehad, we hebben hem afgewezen, we hebben ons leven zonder hem geleefd, we hebben het kwaad begaan dat hij verafschuwt, maar God heeft ondanks alles van ons gehouden. Jezus betaalde de prijs aan het kruis en vandaag kunnen we met zijn genade zijn oneindige liefde ontvangen.

Ik hou zo veel van dit lied van mijn vriend Luc Dumont die zegt:

"Het is gemakkelijk om van je te houden als je weet wie je werkelijk bent, het is gemakkelijk om van je te houden omdat je eerst van mij hield."

Het is gewoon bijbels denken dat we willen oefenen. Je kunt de Heer met heel je hart liefhebben door eerst zijn liefde voor jou te ontvangen. Hij betaalde de prijs voor je zonden, je bent kostbaar in zijn ogen. En laat hem je gewoon weer vullen met zijn liefde, je zult overlopen van liefde voor hem!

Wees gezegend mijn vriend.

Tony Tornator


In de sectie Spiritualiteit >Recent nieuws >