In Nicaragua richt de dictatuur zich op de katholieke kerk [OPINIE]

shutterstock_1182678175.jpg

Het is een grote klassieker van dictaturen en totalitaire machten: als het volk weigert, val dan de kerk aan. In Nicaragua komt het dictatoriale echtpaar Daniel Ortega/Rosario Murillo, dat zich alle macht heeft toegeëigend door sleutelposities uit te delen aan andere familieleden (radio-/televisiezenders, reclamenetwerk, benzinestations, enz.), een nieuwe weg ingeslagen door arrestatie van de bisschop van Matagalpa, Rolando Alvarez. Als moedig criticus van het regime hekelde hij met name de sluiting door de autoriteiten van vijf katholieke radiostations in zijn bisdom, eiste "respect" voor de vrijheid van aanbidding en een einde aan de "intimidatie" die de katholieke kerk onderging. Door de autoriteiten als "destabiliserend en provocerend" beschouwd, zorgden zijn protesten ervoor dat hij 15 dagen lang werd belegerd in zijn bisdom met zijn belangrijkste medewerkers. Sinds 4 augustus mocht niemand meer naar binnen of naar buiten, ook niet voor bevoorrading. “Ze kregen geen drank, eten of medicijnen; ze hadden alleen bonen en rijst om te eten”, klaagt Bianca Jagger, oprichter van de gelijknamige mensenrechten-ngo.

Eindelijk, bij zonsopgang op vrijdag 19 augustus, brak de politie de bisdom binnen om de bewoners te arresteren. Bisschop Alvarez werd onder huisarrest geplaatst in een ouderlijk huis waar de kardinaal-aartsbisschop van Managua, Leopoldo Brenes, hem kon ontmoeten. "Zijn fysieke toestand is verslechterd", getuigde de kardinaal, maar zijn "geest en moreel zijn sterk". Wat betreft de acht andere mensen die samen met de bisschop van Matagalpa zijn gearresteerd, vijf priesters en drie leken, ze zouden worden vastgehouden in de sinistere gevangenis van El Chipote waar veel politieke tegenstanders van het regime wegkwijnen (er zitten er meer dan 180 in het land volgens naar de 'Europese Unie).

"Ik volg aandachtig, met zorg en pijn, de situatie die in Nicaragua is ontstaan", zei paus Franciscus zondag 21 augustus na het Angelus-gebed. 26 voormalige staats- en regeringsleiders uit Spanje en Latijns-Amerika riepen paus Franciscus op 17 augustus op om "het Nicaraguaanse volk en hun religieuze vrijheid krachtig te verdedigen", waarbij de president van Nicaragua Daniel Ortega werd beschuldigd van "primitieve dictatuur". Op 20 augustus zei VN-secretaris-generaal Antonio Guterres dat hij "diep bezorgd was over de ernstige belemmering van de democratische en maatschappelijke ruimte in Nicaragua en de recente acties tegen maatschappelijke organisaties, waaronder die van de katholieke kerk. Hij vroeg om "de bescherming van de rechten van de mens en van alle burgers, in het bijzonder de universele rechten van vreedzame vergadering, vrijheid van vereniging, gedachte, geweten en godsdienst" te garanderen.

Maar sterk in de oude steun van Rusland en zijn bondgenoten (Cuba, Venezuela, Iran, Turkije), lijkt het echtpaar Ortega totaal ongevoelig voor internationale veroordelingen, of ze nu afkomstig zijn van de Verenigde Naties of de Organisatie van Amerikaanse Staten. Daniel Ortega, voormalig Sandinistische guerrilla-aanbidder van Che Guevara, leidde het land al van 1979 tot 1990. In 2007 keerde hij terug aan de macht. Sindsdien hebben hij en zijn vrouw, aan het hoofd van een familieoligarchie, alle macht op zich genomen met de zalving van het Sandinistisch Nationaal Bevrijdingsfront (FSLN). In 2018 vielen bij de repressie van demonstranten tegen de dictatuur, van wie sommigen hun toevlucht hadden gezocht in kerken, ten minste 355 doden, 2 gewonden, een halfduizend gevangenen en tienduizenden ballingen. Daniel Ortega, 000, werd in 76 herkozen voor een vierde opeenvolgende termijn als hoofd van Nicaragua, in een stemming waarbij al zijn belangrijkste tegenstanders, gearresteerd of gedwongen in ballingschap, afwezig waren. In de eerste helft van 2021 hebben de autoriteiten meer dan 2022 maatschappelijke organisaties gesloten. Op 1 maart verdreef Nicaragua de apostolische nuntius. Uiteindelijk blijft de katholieke kerk de enige sterke tegenstander in het land, vandaar de toename van verboden en ergernissen tegen priesters, tot deze frontale aanval op het bisdom Matagalpa. Hij zou in ballingschap kunnen worden gedwongen, net als in 200 Mgr. Silvio Jose Baez, hulpbisschop van de aartsbisschop van Managua. Het echtpaar Ortega/Murillo heeft duidelijk een rekening te vereffenen met de katholieke kerk: in juli 6 stelde president Ortega in een gewelddadige tirade priesters gelijk aan "uitschot" dat Christus zou gebruiken "om het leven van inheemse volkeren te vernietigen". En zijn metgezel, vice-president Rosario Murillo, sloot zich aan bij het aan de kaak stellen van "satanische acties" (sic) gepleegd door de kerk tegen het regime.

Philip Oswald

bron: La Croix

Dit artikel is gepubliceerd van Selectie van de dag.


Recente artikelen >

Samenvatting van het nieuws van 2 oktober 2023

geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >