Godslastering, dwangarbeid, huwelijk en bekering: het rapport van het Europees Centrum voor Recht en Rechtvaardigheid

shutterstock_776920621.jpg

Het Europees Centrum voor Recht en Rechtvaardigheid heeft een rapport uitgebracht over godsdienstvrijheid in Pakistan voor de Universal Periodic Review van de VN.

Het Europees Centrum voor Recht en Rechtvaardigheid heeft onlangs een verslag over de voorwaarden van godsdienstvrijheid in Pakistan ter beoordeling bij de Verenigde Naties, als onderdeel van de universele periodieke doorlichting.

Het rapport begint met het aan de kaak stellen van gedwongen bekeringen en gedwongen huwelijken en herinnert eraan dat elk jaar ongeveer 1000 christelijke en hindoeïstische vrouwen worden gedwongen te trouwen en zich te bekeren tot de islam in Pakistan. Hoewel de Child Marriage Restraint Act 1929 straffen voorziet voor iedereen die kindhuwelijken aangaat, aangaat of aanmoedigt, hekelt het rapport dat "Pakistaanse rechtbanken de sharia toepassen, op grond waarvan meisjes kunnen trouwen wanneer ze de puberteit bereiken.

Het rapport vestigt ook de aandacht op het feit dat tijdens de laatste periodieke evaluatie, dertien landen Pakistan hebben aanbevolen om op te treden tegen de blasfemiewetten. "Pakistan nam echter genoegen nota te nemen van deze aanbevelingen en ondernam geen stappen in de richting van enige hervorming", betreurt het rapport van het Europees Centrum voor Recht en Rechtvaardigheid. Hij hekelt "de groeiende sociale druk om minderheidsburgers ten onrechte te veroordelen". "Alleen al in 2021 werden vijftig gevallen van godslastering geregistreerd en werden minstens vijf mensen vermoord", stond er te lezen.

Een ander aandachtspunt van het rapport is dwangarbeid. In Pakistan is het sinds 1992 verboden, maar er zijn in het hele land bijna 4 miljoen mensen onderworpen aan dwangarbeid, waaronder een groot aantal kinderen. Het rapport hekelt de leningen die de werknemers van de werkgevers hebben afgesloten, "bijna nooit terugbetaald vanwege de corrupte boekhoudpraktijken van de werkgevers". "Dit probleem doet zich vooral voor in christelijke gemeenschappen, die vaak arm zijn en werken voor overwegend islamitische werkgevers die ervan profiteren", specificeert het rapport alvorens een ander probleem te specificeren, "schuldslavernij blijft een methode waarmee christelijke vrouwen worden misbruikt en gedwongen zich tot islam en trouwen met moslimmannen".

voor Internationale christelijke bezorgdheid, is dit rapport "essentieel om het publiek bewust te maken van de vervolging van christenen en mensenrechtenschendingen in Pakistan". "Zonder sterke internationale en binnenlandse druk is het onwaarschijnlijk dat Pakistaanse regeringsleiders en functionarissen veranderingen doorvoeren om de omstandigheden voor onderdrukte minderheidsgroepen te verbeteren", aldus de organisatie.

MC

Image Credit: Shutterstock.com/Asianet-Pakistan/ Leden van People's Christian Alliance houden een protestdemonstratie tegen de zelfmoordaanslag op de Bethel Memorial Methodist Church in Quetta op 17 december 2017 in Karachi.

Recente artikelen >

Samenvatting nieuws van 24 maart 2023

geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >