Kinderkanker in Afrika: een moeilijke maar verbeterende situatie

Shutterstock_2136867901.jpg

Kinderoncologie is een relatief jong medisch specialisme, maar heeft de laatste decennia een bijzonder snelle ontwikkeling doorgemaakt. Dit is met name te danken aan de zeer aanzienlijke vooruitgang die is geboekt in de zorg voor deze kinderen en de aanzienlijke verbetering van de herstelpercentages die de afgelopen dertig jaar zijn waargenomen.

Deze vooruitgang heeft echter slechts een deel van de kinderen in de wereld getroffen, voornamelijk in Europa en Noord-Amerika, 80% van de pediatrische wereldbevolking buiten beschouwing gelaten, met name die van het Afrikaanse continent. Terwijl het nu 80% is in landen met een hoog inkomen, blijft het genezingspercentage in landen met lage en middeninkomens 10-40%, waarbij exacte cijfers moeilijk te achterhalen zijn.

Elk jaar worden naar schatting 400 kinderen wereldwijd getroffen door kanker, maar terwijl slechts 000% van hen aan de diagnose ontsnapt in Europa en Noord-Amerika, bereikt dit cijfer 3% in West-Afrika. Met andere woorden, van de 57 tot 6 miljoen kinderen die tussen 7 en 2015 waarschijnlijk door kanker worden getroffen, 2,9 miljoen van hen, velen van hen in Afrika, zullen sterven bij gebrek aan diagnose.

Verschillende vormen van kanker afhankelijk van de populatie

Leukemieën, lymfomen en tumoren van de hersenen en het beenmerg zijn wereldwijd de meest voorkomende vormen van kanker bij kinderen onder de 16 jaar.

echter, deze verdeling verschilt per land, met name afhankelijk van het aantal werkelijk gediagnosticeerde kankers (technisch platform vaak onvoldoende in de landen van het Zuiden) en genetische en omgevingsfactoren (voorbeeld van Burkitt-lymfoom, endemisch in Afrika en vrij sporadisch in de landen van het Noorden).

Het is duidelijk dat de strijd tegen kanker bij kinderen nu een echte uitdaging is voor lage- en middeninkomenslanden, en meer specifiek voor veel Afrikaanse landen: 22 van de 25 armste landen ter wereld liggen in Afrika en hebben een gemiddeld BBP per hoofd van € 558 (ter vergelijking: het BBP per hoofd van de bevolking in Frankrijk is € 39 in 500). In Togo bijvoorbeeld werden de totale gezondheidsuitgaven in 2021 geschat op ongeveer 2012 miljoen euro per jaar, ofwel ongeveer 210 euro per jaar per inwoner; in Frankrijk werd het in 40 geschat op 2019 miljard euro per jaar, ofwel € 208 per jaar per inwoner.

Hoe kunnen we deze resultaten verbeteren en ervoor zorgen dat "Afrikaanse kinderen met succes in hun land kunnen worden behandeld door Afrikaanse teams", zoals professor Jean Lemerle, oprichter van de Franco-African Pediatric Oncology Group (GFAOP) in 2000 verkondigde? Een verbetering van het dienstenaanbod, zowel klinisch, diagnostisch als therapeutisch, is essentieel.

Ontvangst en training verbeteren

Het veronderstelt een verbetering van de opleiding van medisch en paramedisch personeel, zodat toegewijde eenheden en echte multidisciplinaire teams worden gecreëerd, die essentieel zijn voor een effectieve zorg voor kinderen.

Het gaat ook om betere opvangomstandigheden, gemakkelijker toegang tot specifieke medicijnen (chemotherapie), tot radiotherapie, tot oncologische chirurgie, maar ook tot therapieën die verband houden met ondersteunende zorg, palliatieve zorg en pijn. Ten slotte vereist het ondersteuning van gemeenschapscommunicatie en sociale mobilisatieprogramma's ten gunste van een vroege diagnose van kinderen.

In 2018 lanceerde de WHO het Childhood Cancer Initiative (geneesmiddel van alle ziekten) technische bijstand verlenen aan regeringen om de kwaliteitsprogramma's ter bestrijding van deze ziekte te versterken en in stand te houden. Dit initiatief kan gekoppeld worden aan andere acties van verschillende organisaties zoals de GFAOP of de AMCC (World Alliance against Cancer).

Deze laatste heeft bijvoorbeeld sinds 2016 een programma ontwikkeld om retinoblastoom te bestrijden, door artsen op te leiden in de vroege diagnose en behandeling van deze ziekte in verschillende Afrikaanse landen. Het GFAOP van zijn kant is sinds de jaren 2000 betrokken bij de ontwikkeling en geleidelijke structurering van meer dan 20 pediatrische oncologische eenheden in Franstalig Afrika.

Hij werkte eerst aan de financiering van kankermedicijnen voor de vijf meest voorkomende kankers in Afrika (Burkitt-lymfoom, nefroblastoom, retinoblastoom, acute leukemie en Hodgkin-lymfoom). Vervolgens creëerde hij tussen 2014 en 2018 in Rabat (Marokko) een DIUOP (Interuniversitair diploma in kinderoncologie) voor de opleiding van kinderartsen, vervolgens het Jean Lemerle Instituut in Dakar (IAFOP, Afrikaans Instituut voor opleiding in kinderoncologie) tot paramedici. Daarnaast heeft het in 2019 een programma voor vroege diagnose opgezet om diagnostische vertragingen tegen te gaan in Franstalige Afrikaanse landen die zijn aangesloten bij het GFAOP.

Aanpassen aan lokale specificiteiten

Al deze programma's, uitgevoerd op multinationale schaal, zijn allemaal essentiële acties voor de ontwikkeling van kinderoncologie in Afrika. Ze werden zo dicht mogelijk bij het veld aangevuld door ervaringen uit te wisselen tussen Franse en Afrikaanse pediatrische oncologieteams, met name door paren die vanaf 2015 door de GFAOP werden ontwikkeld.

Het CHU Sylvanus Olympio van Lomé heeft in samenwerking met het CHU van Angers een vijfjarenplan opgesteld voor de ontwikkeling van pediatrische oncologie, rekening houdend met de Togolese realiteit.
Koffi Guedenon, Sylvanus Olympio Universitair Ziekenhuis, auteur voorzien

Deze jumelages zijn inderdaad een van de beste manieren om de specifieke kenmerken van elk Afrikaans land te identificeren en om rekening te houden met zowel de behoeften en verwachtingen van elk land als zijn capaciteiten en prioriteiten op het gebied van gezondheid. Dat hebben we in ieder geval geleerd van de samenwerking die in 2017 tot stand kwam tussen het team kinderoncologie van het CHU Sylvanus Olympio in Lomé en dat van het CHU in Angers.

De twee teams zijn erin geslaagd om samen met alle betrokken institutionele managers een vijfjarenplan op te stellen voor de ontwikkeling van pediatrische oncologie, rekening houdend met de Togolese realiteit, niet alleen in termen van gezondheid, maar ook in economische en politieke termen.

Deze samenwerking heeft de rehabilitatie van het Pathologische Anatomie-laboratorium van het CHU Sylvanus Olympio mogelijk gemaakt, een essentiële stap in het verkrijgen van kwaliteitsdiagnoses. In dit laboratorium worden geopereerde tumoren onder de microscoop bestudeerd, zodat pathologen een precieze diagnose kunnen stellen. Dit maakt het vervolgens mogelijk om patiënten de meest geschikte behandelingen aan te bieden.

Ambitieuze doelen

Er zijn andere acties, zoals het opzetten van gezamenlijke medische vergaderingen (maandelijkse videoconferenties) om de patiëntenzorg te bespreken, de modernisering van internetverbindingen, de opleiding van artsen en paramedisch personeel, of de empowerment om essentiële medicijnen te verkrijgen.

Ze maken allemaal deel uit van de acties van de Togolese regering in het kader van het National Health Development Plan, dat het op lange termijn mogelijk moet maken om de gezondheidsdekking van de bevolking aanzienlijk te vergroten.

Er is een lange weg te gaan naar de doelstelling van de WHO om tegen 60 een overlevingspercentage van ten minste 2030% te hebben voor alle kinderen met kanker. Wij zijn echter van mening dat dit kan worden bereikt als die landen met een hoog inkomen zich werkelijk bewust zijn van hun verantwoordelijkheid ten aanzien van lage- en middelhoge inkomens. inkomenslanden, en vooral Afrikaanse landen.

echter, zoals Thomas Sankara opmerkte, zou het waarschijnlijk tegelijkertijd nodig zijn om af te stappen van het principe van ontwikkelingshulp om "echte samenwerking tot stand te brengen, zodat alle ondernomen acties relevante acties zijn [...] en geen permanente hulp waarmee de bevolking kan leef alleen dankzij hen”.

Pr. Isabelle Pellier (PU-PH) en dr. Stéphanie Proust (PH), van de afdeling Pediatrische Onco-Hemato-Immunologie van het Universitair Ziekenhuis van Angers, hebben ook bijgedragen aan het ontwerp van dit artikel en aan het proeflezen ervan.

Audrey Rousseau, Professor in Pathologische Anatomie - Docent-onderzoeker arts aan het Universitair Ziekenhuis van Angers, Universiteit van Angers; Adama Dodji GBADOE, Hoogleraar Kindergeneeskunde en Koffi Mawuse GUEDENON, assistent-professor kindergeneeskunde aan de Universiteit van Lomé

Dit artikel is opnieuw gepubliceerd vanaf The Conversation onder Creative Commons-licentie. Lees deorigineel artikel.

Afbeelding tegoed: Shutterstock/MUNGKHOOD STUDIO

Recente artikelen >

Samenvatting van het nieuws voor 27 september 2023

geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >