Klimaat >

Door de redactie

Ecolieux: goed leven met een lage ecologische voetafdruk?

In heel Frankrijk komen burgers samen om samen te leven, te werken en nieuwe woonplekken te bedenken die zijn aangepast aan de uitdagingen van de ecologische transitie. Ze creëren zogenaamde schooljongens die worden gekenmerkt door de ch

Geschetst grijs klokpictogram

Door de redactie

Eunice Foote, de eerste wetenschapper (en suffragist) die de klimaatverandering theoretiseerde

In 1859 was de Ierse natuurkundige John Tyndall de eerste die ontdekte dat moleculen van gassen zoals koolstofdioxide, methaan en waterdamp (tegenwoordig bekend als broeikasgassen of broeikasgassen) infraroodstraling blokkeren. Wij

Geschetst grijs klokpictogram

Door de redactie

546 kilo afval in je woonkamer: wat als augmented reality het milieu te hulp schiet?

Onze relatie met het milieu wordt vaak vertekend door sociale wenselijkheid: vandaag is het bijvoorbeeld moeilijk om zich publiekelijk uit te spreken tegen het behoud van het milieu. Terwijl de overgrote meerderheid van de respondenten zegt

Geschetst grijs klokpictogram

Door de redactie

"Biodiversiteitskredieten" van Emmanuel Macron: waar hebben we het over?

President Macron kondigde op 7 november 2022 tijdens C0P 27 in Sharm el-Sheikh in Egypte een initiatief aan dat gericht is op de bescherming van de "vitale koolstof- en biodiversiteitsreserves" van de planeet, zoals oude bossen, veenmoerassen of mangroven.

Geschetst grijs klokpictogram

Door de redactie

COP15: hoe een ambitieuze overeenkomst ter bescherming van de biodiversiteit financieren?

Na twee jaar uitstel vindt eindelijk de COP15 over biodiversiteit plaats van 7 tot 19 december in Montreal. De top zal naar verwachting een nieuw mondiaal kader vaststellen om het verlies aan biodiversiteit tegen 2030 een halt toe te roepen.

Geschetst grijs klokpictogram

Door de redactie

TotalEnergies in Afrika: protest van milieuactivisten en gelovigen

Milieuactivisten, religieuze figuren en gelovigen protesteerden dinsdag in Parijs tegen de mega-olieprojecten van de Franse groep TotalEnergies in Oeganda en Tanzania, een eerste actie onder leiding van de Extinction Rebellion Spiri-bewegingen

Geschetst grijs klokpictogram

Door de redactie

Klimaatconferentie: Christelijke leiders willen meedoen

De klimaatconferentie van 2022, gehouden in Sharm el-Sheikh, Egypte, werd op 20 november afgesloten. De 196 lidstaten hebben overeenstemming bereikt over de oprichting van een fonds om de zware verliezen en geleden schade te dekken

Geschetst grijs klokpictogram

Door de redactie

Noord-Zuid-solidariteit, financiering, debatten over 1,5°C, methaan: wat te onthouden van COP27

Na zware onderhandelingen bereikten de landen die elkaar ontmoetten op de klimaatconferentie in Sharm el-Sheikh (6-18 november 2022) een akkoord over de kwestie van klimaatfinanciering, via de oprichting van een fonds "voor verlies en schade".

Geschetst grijs klokpictogram

Door Camille Perrier

Camille's redactioneel commentaar: bijbelse reflecties over klimaatrechtvaardigheid

"Committing to climate justice" is de titel van een boek dat in oktober 2022 is gepubliceerd door Editions Scriptura door de Protestantse Federatie van Frankrijk (FPF). 

Geschetst grijs klokpictogram

Door Camille Perrier

Een multireligieuze ceremonie van berouw voor 'klimaatzonden' in Londen

Vertegenwoordigers van christenen, joden, moslims, hindoes, boeddhisten en sikhs woonden zondagmiddag een klimaatberouwceremonie bij in Londen, georganiseerd door het Elijah Interfaith Institute. Een evenement in de zijlijn van COP27 dat plaatsvindt

Geschetst grijs klokpictogram


Recente artikelen >

Ontvoerd met Michael Nnadi, getuigen twee christelijke studenten van hun gevangenschap in Nigeria

Door de redactie
geschetst grijs klokpictogram