Spiritualiteit >

Door de redactie

Hoe weet ik of mijn projecten slagen?

Ik wil deze nieuwe week graag beginnen met een vraag: wil je weten of jouw plannen gaan slagen? Je onderneemt nieuwe dingen, je wilt dromen waarmaken of misschien wil je gewoon doorgaan met waar je aan begonnen bent.

Geschetst grijs klokpictogram

Door de redactie

Win door zachtheid!

Vandaag bevinden we ons rond een vers dat ons laat zien dat de Geest van God heel anders is dan de geest van deze wereld. Matteüs 5 vers 5: “Zalig zijn de zachtmoedigen, omdat zij de aarde als een geschenk van God zullen ontvangen.”

Geschetst grijs klokpictogram

Door de redactie

Goddelijk comfort tot uw beschikking! De getroffenen vinden hoop in hem

Hallo, dit is Dorothée Rajiah. Ik hoop dat het goed met je gaat. Ik geloof dat u gezegend zult worden door het Woord van de dag dat gevonden wordt in Matteüs 5, vers 4: "Zalig zijn de verdrukten, want zij zullen getroost worden."

Geschetst grijs klokpictogram

Door de redactie

Geluk schuilt in nederigheid!

In de ‘Zaligsprekingen’, in Mattheüs hoofdstuk 5, vers 3, houdt Jezus een buitengewone toespraak. Hij begint met te zeggen: ‘Zalig zijn de armen van geest, want voor hen is het koninkrijk der hemelen.’ Maar waar heeft Jezus het precies over?

Geschetst grijs klokpictogram

Door de redactie

Geld, een obstakel of een instrument voor het geloof?

“Maak vrienden met oneerlijk geld, zodat die vrienden je zullen verwelkomen in de eeuwige woningen als het op is” (Lukas 16:9).

Geschetst grijs klokpictogram

Door de redactie

Jezus' oproep: wat betekent het werkelijk om Hem te volgen?

‘Toen hij langs de Zee van Galilea voer, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, een net in de zee uitwerpen; want zij waren vissers. Jezus zei tegen hen: Volg mij, en ik zal van jullie vissers van mensen maken. ” (Marcus 1:16-17).

Geschetst grijs klokpictogram

Door de redactie

Leven in genade: vaarwel aan veroordeling!

Laten we Johannes 5:24 lezen: "Ja, ik zeg u de waarheid: als iemand mijn woorden hoort en gelooft in de Vader die mij heeft gezonden, leeft hij voor altijd bij God. Hij wordt niet veroordeeld, maar hij is overgegaan van de dood in het leven. Daar is voor hem geen veroordeling meer

Geschetst grijs klokpictogram

Door de redactie

Vernieuw uw intelligentie: de sleutel tot een zegevierend leven in Christus!

Hallo, dit is Dorothée Rajiah. Ik hoop dat het goed met je gaat. Ik geloof dat u vandaag gesterkt zult worden door het woord in Romeinen 12:2.

Geschetst grijs klokpictogram

Door de redactie

Jezus, de eerste die van U houdt! Het is een echte genade!

Hallo mijn vriend, ik ben erg blij je te ontmoeten om het Evangelie van vandaag te delen. Ik ben Tony Tornatore, pastor bij Ekklesia, in Amiens. En de tekst die we vandaag lezen is heel eenvoudig en tegelijkertijd heel diepgaand.

Geschetst grijs klokpictogram

Door de redactie

Hoe kunnen afgoderij en technologie ons van God distantiëren?

De woorden van vandaag zijn een geruststellende belofte dat God er altijd voor ons is en onze hand vasthoudt, vooral in tijden van duisternis en onzekerheid. Hij is het baken dat ons pad verlicht als alles donker lijkt...

Geschetst grijs klokpictogram


Recente artikelen >

Samenvatting van het nieuws voor 22 september 2023

geschetst grijs klokpictogram