Wat de Bijbel zegt over dienstbetoon

shutterstock_1737479822.jpg

De Bijbel legt de nadruk op dienstbaarheid. Het is met name een rode draad in het Nieuwe Testament, waar de uitdrukking "elkaar" steeds vaker voorkomt: de voeten wassen; stel uw gift ten dienste; elkaar niet bijten of verslinden; gastvrijheid uit te oefenen; een dienaar zijn. 

Zichzelf toewijden

Hoe de taak van dagelijkse dienst te volbrengen met behoud van de vreugde en frisheid van het dienen? Neem het voorbeeld van Jezus in Lukas 6,12-19. We onderscheiden hier drie fasen. Jezus neemt de tijd om alleen te bidden; hij kiest het team waarmee hij zal dienen; hij geneest elkaar.

De belangrijke gedachte om te onthouden is toewijding. Jezus wijdt zich aan zijn Vader toe wanneer hij tijd neemt in gebed. Hij zet zich in voor de gemeenschap door samen te werken met de Twaalf Apostelen. Ten slotte wijdt hij zich toe aan het evangelie: hij is het goede nieuws dat geneest.

In gemeenschap met God

Laten we eens kijken wat dit betekent. Er is een beweging die van binnen naar buiten gaat. Als Jezus die avond bidt, beleeft hij een tijd van bezinning in de tegenwoordigheid van God, hij beraadslaagt met hem. In de ochtend kreeg hij perfecte helderheid. Hij staat op en vormt zijn team.

Ons innerlijk leven, gemeenschap met God, is kapitaal. Van daaruit neemt onze dienst aan de naaste zijn rechtmatige plaats in. Christus geeft ons onze identiteit. Het wordt gekenmerkt door zelfvertrouwen en eigenwaarde. Innerlijke intimiteit met Christus geeft ons energie voor uiterlijke activiteiten. Laten we opmerken hoe belangrijk het is om in het heden te leven, zoals Jezus, om te genieten van het huidige moment door het “doen” te laten vloeien uit het “zijn”. In gemeenschap met Christus zijn terwijl we in het heden leven, maakt ons gevoelig voor kansen om te dienen. Het brengt rust.

Een dienst op één plek

Laten we in de dagelijkse dienst niet vergeten dat we niet alleen zijn. Onze acties maken deel uit van de christelijke gemeenschap. Jezus roept zijn twaalf discipelen en gaat dan met hen naar de menigte. De gemeenschap is als een brug tussen haar innerlijke en uiterlijke leven.

Dure keuze

Bedienen kan ons ertoe brengen dure keuzes te maken. Ik herinner me de dag dat ik een veelbelovende professionele carrière verliet om dienstbaar te zijn in de christelijke gemeenschap. Het was niet zonder tranen, toen ik zag wat ik ging verliezen. Vandaag heb ik er geen spijt van. In deze dagelijkse wandeling, ziende hoe Christus aanwezig is, in goede en in slechte tijden, is hij meer en meer “alles voor mij”.

Onze dienstverlening kan dus prachtige implicaties hebben in onze samenleving. Als hij Christus volgt, zal hij doordrongen zijn van nederigheid, mededogen, vriendelijkheid, oprechtheid en zekerheid.

Anne Sprunger

Vind meer artikelen op Spiritualiteit, het tijdschrift dat christelijke vrouwen uit de Franstalige wereld samenbrengt. 

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in oktober 2021.


Recente artikelen >

Samenvatting nieuws van 22 maart 2023

Door de redactie
geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >