Kamerleden buigen zich deze week over een tekst om de toegang tot abortus in de Grondwet te verankeren

Shutterstock_1598433466.jpg

De afgevaardigden hebben woensdag 16 november in de commissie een nieuwe tekst aangenomen om het recht op abortus in de grondwet op te nemen, ingediend door de LFI-fractie en die op 24 november in de vergaderzaal zal worden besproken.

Dit groene licht van de Wettencommissie komt een week nadat het is gegeven aan een ander grondwetsontwerp, met hetzelfde hoofddoel en gedragen door de presidentiële Renaissance-partij. Maar wiens zittingsexamen pas gepland staat voor 28 november.

De concurrentie tussen deze teksten weerhield de presidentiële meerderheid er niet van om voor het LFI-voorstel te stemmen, niet zonder enige spanning toen Renaissance de formulering dichter bij die van haar eigen tekst wilde brengen, alvorens van gedachten te veranderen.

"Niemand kan inbreuk maken op het recht op vrijwillige zwangerschapsafbreking en anticonceptie": in tegenstelling tot de tekst van de Macronistische afgevaardigden, vermeldt die van LFI ook anticonceptie.

Zelfs in het geval van een positieve stemming tijdens de zitting stuit de opname van het recht op abortus in de Grondwet momenteel op verzet van de Senaat, die in oktober een soortgelijke tekst verwierp aan die van LFI.

Elk voorstel voor een constitutionele wet moet echter in dezelfde bewoordingen door de twee vergaderingen worden gestemd voordat het aan een referendum wordt voorgelegd.

Deze laatste stap zou kunnen worden vermeden als het een wetsvoorstel is, dat wil zeggen een tekst die door de uitvoerende macht wordt gedragen. "We zouden bereid zijn om ervoor te stemmen", zei mevrouw Panot, bang dat een referendum aanleiding zou geven tot "een campagne waarin anti-keuzebewegingen zouden worden gestimuleerd".

De verdedigers van constitutionalisering stellen dat het recht op abortus beter moet worden beschermd, in het licht van de uitdagingen die recentelijk in de Verenigde Staten of zelfs in Europa zijn geconstateerd.

Naast die over abortus heeft LFI op 11 november, de dag waarop het de agenda in de vergaderzaal zal bepalen, nog 24 andere teksten in haar "parlementaire niche" opgenomen.

Onder hen keurden de afgevaardigden woensdag in de commissie ook het voorstel goed voor "de oprichting van een orgaan van ambtenaren voor degenen die studenten met een handicap begeleiden (AESH)". Maar met amendementen die het van zijn substantie ontdoen, klaagden de Insoumis.

De tekst waarin wordt voorgesteld om het stierenvechten te verbieden, werd in de commissie verworpen, evenals het voorstel voor een onderzoekscommissie naar de "Uber Files" en "de rol van de president van de republiek bij de oprichting van Uber in Frankrijk".

Ook de gedeputeerden gingen in de commissie niet akkoord met het voorstel om het minimumloon te verhogen tot 1.600 euro netto.

Deze afwijzingen beletten niet dat de teksten op 24 november in zitting worden behandeld, mits de tijd het toelaat, aangezien de sluiting van de debatten om middernacht is gepland.

De redactieraad (met AFP)

Afbeelding tegoed: Shutterstock/UlyssePixel

Recente artikelen >

Overwin onze angsten door de Heilige Geest!

geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >