Hoe kinderen de dood kunnen helpen begrijpen en accepteren

Hoe kinderen de dood kunnen helpen begrijpen en accepteren

Het is mort is onafscheidelijk van onze menselijkheid, van onze geboorte, het is een abstract concept, moeilijk te begrijpen voor kinderen, en dat ze slechts geleidelijk kunnen begrijpen. De dood begrijpen is zijn relatie met het leven begrijpen.

Soms ontstaan ​​hier vragen over door de wereld om ons heen te observeren. Als een kind bijvoorbeeld kikkervisjes in een vijver ziet, zal het ons vragen:

"Waarom bestaan ​​kikkers? Wat gebeurt er als ze doodgaan? En ga ik ook dood?"

Het eerste contact met de dood vindt vaak plaats door het overlijden van een familielid of het verlies van een huisdier. Deze ervaringen worden vaak beleefd zonder dat het kind echt meet wat de dood inhoudt.

De dood begrijpen is de dood accepteren aangeboren en definitieve kenmerken. Het is om te begrijpen dat de dood aan de ene kant universeel is en dat alles wat leeft sterft; aan de andere kant, dat het onomkeerbaar is en dat wanneer het lichaam sterft, het niet meer tot leven kan komen. Dat het lichaam al zijn vermogens verliest als het sterft, zoals het vermogen om te denken, te leren of te lachen. En het omvat ook het begrip dat er externe en interne doodsoorzaken zijn.

Een perceptie van de dood die evolueert met de leeftijd van het kind

Tot ongeveer 2 jaar erkennen kinderen de dood niet als onderdeel van het leven en begrijpen ze niet wat het betekent om te sterven. Wanneer een dierbare sterft, kunnen ze reageren alsof er niets is gebeurd, hoewel ze het verdriet of verdriet van anderen waarnemen.

Tussen de leeftijd van 2 en 5 zien ze de dood als een tijdelijke of omkeerbare toestand. Ze vragen vaak wanneer oma terugkomt, want voor hen is sterven niet het einde van het leven. Op deze leeftijd interpreteren ze de informatie die ze krijgen letterlijk. Daarom kunnen uitdrukkingen als "ze slaapt", "ze is naar een betere plek gegaan" of "ze is naar de hemel gegaan" tot misverstanden of misvattingen leiden.

Rond de leeftijd van 5 beginnen ze te begrijpen wat de dood betekent. Typische vragen zijn:

"waar gaan we heen als we sterven, zal ik op een dag sterven, doet het pijn om dood te gaan?"

Hoewel ze nieuwsgierig zijn, kunnen ze ongelovig of ontmoedigd zijn als ze beseffen dat de dood onomkeerbaar en universeel is. Ze stellen vaak vragen en maken zich zorgen over de dood op een dag.

Rond de leeftijd van 9 jaar begrijpen ze dat de dood blijvend is en een oorzaak heeft. En het is later, in de adolescentie, dat het concept van de dood eindelijk in ieders hoofd begint te worden uitgewerkt. Hoewel adolescenten begrijpen wat de dood betekent, hebben ze misschien nog niet de emotionele volwassenheid om te accepteren wat het inhoudt.

Als het kind in zijn omgeving nooit met een sterfgeval is geconfronteerd, kan het moeilijk accepteren dat de dood onvermijdelijk is. Kinderen die dit soort ervaringen hebben gehad, hebben een realistischer en concreter beeld van de dood.

Films, verhalen of videogames kunnen een bron zijn om het onderwerp aan te snijden. Ze brengen echter vaak een magische of onrealistische visie over: personages komen weer tot leven nadat ze van een klif zijn gevallen, meerdere keren zijn neergeschoten of hun hoofd in tweeën is gehakt.

Wanneer kinderen erg jong zijn, laten hun cognitieve vaardigheden hen niet toe om te onderscheiden of wat op het scherm wordt getoond fantastisch of onwerkelijk is. Als ze erom vragen, moet je proberen het ze uit te leggen.

De dood begrijpen: de rol van culturele factoren

Het begrip van de dood hangt af van de cultuur waarin het kind gesocialiseerd is. In het Westen wordt de dood als onderdeel van het leven beschouwd en afscheid nemen van een dierbare betekent voor altijd afscheid nemen. In de oosterse cultuur wordt de dood gezien als een voortzetting van het leven, met de overtuiging dat de ziel blijft leven na de dood van het lichaam.

De Mexicaanse cultuur is een goed voorbeeld van de invloed van cultuur op het begrip van de dood. DE dag van de Doden, Mexicanen eren hun dierbaren, vieren leven en dood en gedenken degenen die stierven met genegenheid en vreugde. Mexicaanse families vertellen hun kinderen verhalen over hun voorouders en praten openlijk met hen over de dood. Deze aanwezigheid van de dood vanaf jonge leeftijd vermindert de angst voor de dood en stelt kinderen in staat om dit moment van het leven op natuurlijke wijze te begrijpen.

Dag van de Doden in Michoacán, Mexico. DAVID PANIAGUA GUERRA/Shutterstock

Bij kinderen met religieuze overtuigingen naast elkaar bestaand het idee dat de dood onomkeerbaar is en het bovennatuurlijke geloof dat de ziel in het hiernamaals leeft.

Religieuze overtuigingen stellen gerust en geven betekenis aan de dood, ritueel helpen bij het verwerken van het verlies van een dierbare. A recensie van de studies concludeerde dat mensen met een sterke religieuze overtuiging of, omgekeerd, niet-gelovigen minder angst voor de dood hebben. Als kinderen echter leren dat ze dat kunnen zijn geoordeeld of gestraft na de dood, kunnen ze bang zijn voor het einde van hun leven.

Hoe kinderen de dood te helpen begrijpen

Praten over de dood met kinderen is moeilijk voor volwassenen omdat het gaat om het onder ogen zien van hun eigen angsten. We maken ons zorgen of onze kinderen bang zullen zijn of welke impact het op hen zal hebben. Eerlijke gesprekken zijn echter noodzakelijk.

Om uit te leggen dat de dood onomkeerbaar is, is taal nodig die bij de leeftijd past. We kunnen jongere mensen uitleggen dat als we sterven, ons lichaam stopt met werken en nooit meer zal werken. Oudere kinderen zijn beter in staat om het biologische proces van overlijden te begrijpen. Ervaringen uit het verleden met dieren of planten helpen kinderen de levenscyclus te begrijpen.

Ook kinderfilms kunnen worden gebruikt. Scènes zoals de Lion King, waar Simba, terwijl hij de savanne observeert, leert dat alle levende wezens met elkaar verbonden zijn en dat wanneer een wezen sterft, het de aarde voedt en nieuw leven wordt geboren, waardoor de dood een deel van de levenscyclus wordt. Of films zoals Coco, dat plaatsvindt op de Dag van de Doden en het idee overbrengt dat dierbaren nooit zullen verdwijnen zolang we ze herinneren.

Hoewel het goed is om eerlijk te zijn en aan het kind te bevestigen dat alle mensen sterven, kunnen bepaalde ideeën hun leed verlichten. We kunnen hem duidelijk maken dat de meeste mensen sterven als ze heel oud of heel ziek zijn.

Het is belangrijk om het kind aan te moedigen angsten en gevoelens uiten, hem laten zien dat het normaal is om erg verdrietig te zijn of bang te zijn om op een dag dood te gaan. Als hen wordt verteld dat dit normale gevoelens zijn die iedereen heeft, is het gemakkelijker voor hen om hun zorgen te uiten.

Door ze onze steun en bereidheid te tonen om te praten, kunnen ze door dit complexe proces heen komen om met de dood in het reine te komen.

Ten slotte moeten we hen aanmoedigen om van het leven te genieten, het huidige moment te waarderen en degenen die er niet meer zijn te herinneren, zodat ze deel blijven uitmaken van ons.

Miria Orgiles, Catedrática de Universidad. Expert in kinderpsychologische behandeling, Universiteit Miguel Hernández et José Pedro Espada, Catedrático de Psicología, Universiteit Miguel Hernández

Dit artikel is opnieuw gepubliceerd vanaf The Conversation onder Creative Commons-licentie. Lees deorigineel artikel.

Afbeelding tegoed: Shutterstock/ Zhuravlev Andrey

In de sectie Bedrijf >Recent nieuws >