Hoe een betere moeder te zijn volgens de Bijbel?

shutterstock_1519252499.jpg

Laten we in zeven verschillende manieren duiken om een ​​betere moeder te zijn, vanuit een bijbels perspectief.

Een sterk onderscheidingsvermogen hebben
“Het hart met inzicht zoekt kennis” (Spreuken 15:14).

Een betere moeder gebruikt het onderscheidingsvermogen om haar kinderen te leren goed van kwaad te onderscheiden. Ze gebruikt het ook om te onderscheiden waartoe God haar roept, in tegenstelling tot wat de wereld haar aanspoort.

Blijf te allen tijde in gebed
“… Ze moeten altijd bidden en niet opgeven” (Lucas 18: 1).

Een betere moeder legt haar zorgen, zorgen en zorgen voor God. Ze bidt dagelijks voor haar kinderen. Het vraagt ​​ook om wijsheid, inzicht en geduld met hen te tonen.

Cultiveer een gelukkige omgeving
“In uw tegenwoordigheid is de volheid van vreugde” (Psalm 16:11, NBV).

Een betere moeder laat de wereld haar vreugde in het kennen en dienen van een machtige God niet bederven. Degenen die haar huis binnenkomen, voelen haar vreugde. Ze zegt dat haar vreugde van de Heer komt, niet van haar situatie en deze vreugde is besmettelijk voor haar kinderen.

Vertrouw in God
“Wie uw naam kennen, vertrouwen op u, want u, Heer, heeft nooit in de steek gelaten wie u zoeken” (Psalm 9:10).

Een betere moeder stelt al haar vertrouwen in God en God alleen. Ze koestert de Bijbel en bewaart de Schriften in haar hart. Omdat ze door het evangelie is veranderd, leert ze haar kinderen de hele dag het Woord op een levende manier, in plaats van alleen maar onderwezen te worden.

Breng orde in de chaos
"Zij waakt over de zaken van haar huis en eet het brood der ledigheid niet" (Spreuken 31:27).

Een betere moeder is een motor van vrede in haar huis. Wanneer de wereld uit de hand loopt, laat ze God onder de omstandigheden door haar heen werken - niet vanwege haar vermogen om alles te laten werken. Ze houdt haar huis vrij van de spirituele en emotionele rommel van de wereld. Zijn zorg is niet het perfecte huis, maar eerder een gezond huis vol liefde, gelach en orde.

Onvoorwaardelijk liefhebben
"Hij beschermt altijd, vertrouwt altijd, hoopt altijd, volhardt altijd" (1 Korintiërs 13: 7).

Een betere moeder heeft onvoorwaardelijk lief. Zijn liefde is niet voorwaardelijk gebaseerd op het gedrag van zijn kinderen, maar wordt van ganser harte geschonken zoals het kruis. Door haar voorbeeld laat ze haar kinderen zien hoe ook zij te allen tijde kunnen liefhebben. Ze houdt ook genoeg van zichzelf en haar familie om in haar onderhoud te voorzien.

fel verdedigen
"Geprezen zij de Heer, mijn rots, die mijn handen traint voor oorlog, mijn vingers voor de strijd" (Psalm 144: 1).

Een betere moeder verdedigt haar kinderen en haar huis fel tegen de vijand. Ze zorgt ervoor dat hij geen greep heeft op haar huis. Ze bewaakt de deuren van haar huis, van wat er op sociale media, tijdschriften, films, tv-shows...

Zoals altijd is het gemakkelijker om advies te geven over hoe je een goede moeder kunt zijn dan om het in de praktijk te brengen. De woorden in daden omzetten is iets heel anders. Maar God wil niet dat we overleven, hij wil dat we gedijen. Je kunt dit doen omdat God in de eerste plaats wist dat je het kon. Hij heeft jou gekozen om de moeder van je kinderen te zijn. Niemand anders zal ze ooit zo kunnen bemoederen als jij. De truc is om perfectie los te laten en je door God te laten dragen.

Er is geen perfecte moeder, maar een betere moeder wordt nog steeds geperfectioneerd door de genade van God!

Heather Riggleman

Artikel vertaald uit het Engels van de site crosswalk oorspronkelijk gepubliceerd op InfoChrétienne in december 2020.


In de sectie Spiritualiteit >Recent nieuws >