Hoe omgaan met onze irritaties en een gezonde woede hebben?

shutterstock_530466778.jpg

Een computer die doet wat hij wil, een automobilist die een paar centimeter van mijn achterbumper af zit: in een dag zijn de kansen om mosterd naar onze neus te krijgen legio.

Onderweg, achter de computer, op het werk, met onze partner: het is verontrustend hoe snel we rood kunnen zien! Maar kortom, dit is niet verwonderlijk: naast angst, verdriet en vreugde is woede een van de basisemoties van de mens.

De destructieve effecten ervan op menselijke relaties zouden ons echter moeten uitnodigen om het niet te bagatelliseren. De apostel Paulus merkte op dat woede, als het uit de hand loopt, tot slechte daden leidt: als je boos wordt, zondig dan niet (Ef. 4:26). Maar waarom voorzorgsmaatregelen nemen als God zelf 375 keer boos wordt in het Oude Testament?

Menselijke woede en goddelijke woede

Tim Jackson, een helpende relatietherapeut, legt uit dat Gods toorn van een ander niveau is. Menselijke woede is vaak gekoppeld aan egoïstische motieven (eisen dat de dingen gebeuren volgens onze wil), met destructieve gevolgen voor anderen en zichzelf (kwetsende woorden, bedreigingen, afranselingen).
De toorn van God, die vindt zijn oorsprong in het kwaad en de zonde die eruit voortvloeit en is bedoeld om een ​​productieve daad te bevorderen. God gebruikt het om zijn volk ertoe aan te zetten te veranderen of recht te zetten wat scheef is in hun relatie met hem.

Erken zijn ergernis

Om een ​​woede op basis van egoïstische motieven in te dammen en er constructief mee om te gaan, stelt Tim Jackson voor om eerst onze woede te erkennen: Stort je hart uit voor God en vertel Hem hoe je je voelt!

Het is dan een kwestie van zichzelf de tijd geven om de verdiensten van onze nervositeit te onderzoeken, volgens deze bijbelse tekst: Dat ieder mens snel moet luisteren, traag is om te spreken, traag om boos te zijn (Jak. 1,19). Komt onze irritatie overeen met die van God of komt het voort uit onvervulde eisen? Het kan helpen om jezelf vragen te stellen als: Waarom werd ik vandaag boos? Waarom is mijn woede zo sterk bij zo'n triviale gebeurtenis? Heeft mijn woede Gods belangen begunstigd of de mijne?

De manier waarop we denken bij de wortel veranderen

Vaak komt onze woede voort uit de manier waarop we over God denken. Als we aan zijn liefde twijfelen, worden we soms boos omdat we het hem kwalijk nemen dat hij onze omstandigheden niet naar onze zin heeft geleid. Vandaar de behoefte aan een vernieuwde, getransformeerde manier van denken (Rom. 12, 2). Tim Jackson schrijft dat deze verandering geleidelijk invloed zal hebben op hoe we ons voelen.

Door ervoor te kiezen om onszelf volledig in de goedheid van God te vertrouwen, door te geloven dat hij een Vader is die ervan houdt om goede dingen aan zijn kinderen te geven, zullen we geleidelijk onze ongerechtvaardigde woede onder controle krijgen. Hoewel onze woede niet met een vingerknip zal verdwijnen, zullen we geduld en zelfbeheersing krijgen. We zullen ook leren om woede te uiten die lijkt op die van God, gebaseerd op de weigering van kwaad en onrecht.

R.Piaget

Vind meer artikelen op Spiritualiteit, het tijdschrift dat christelijke vrouwen uit de Franstalige wereld samenbrengt.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd op 10 november 2021


Recente artikelen >

Samenvatting nieuws van 24 maart 2023

geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >