Hoe kunnen we ontvangen wat we God in gebed vragen?

Hoe u kunt ontvangen wat u God in gebed vraagt

Durf God te zoeken! Ik ben blij dat we samen zijn om het Woord van God te lezen en erover te mediteren! Open je hart om een ​​"Rhema" te ontvangen: zijn Woord geopenbaard in je hart.

Laten we Jesaja 55 vers 6 en 7 lezen:

"Zoek de Heer terwijl hij gevonden wordt. Roep hem aan terwijl hij bij u in de buurt is. Slechte mensen moeten hun wegen verlaten. De boosdoener moet hun slechte gedachten achter zich laten. Allen moeten terugkeren naar de Heer, want hij zal hen genadig zijn. Allen moet terugkeren naar onze God, want hij vergeeft genereus."

Er is een stap te zetten aan onze kant. Dingen komen niet zomaar. Ze vallen niet op magische wijze uit de lucht. We hebben ons deel te doen. "…Zoekopdracht!" "…Hoger beroep!" Deze passage doet me denken aan een andere passage in de evangeliën. Mattheüs 7, vers 7 en 8:

"Vraag en je zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop op de deur en er zal voor je opengedaan worden. Ja, hij die vraagt ​​ontvangt. Hij die zoekt vindt. En als iemand aan de deur klopt , het zal voor hem worden geopend. "

Jezus wil dat we ons verlangen kenbaar maken, zijn aangezicht zoeken, vragen. Onze God moedigt ons aan om op de deur te kloppen. Hij geeft ons deze belofte dat wie zoekt, zal vinden en wie durft te kloppen, voor hem zal de deur worden geopend.

Het leven leidt er soms toe dat we fatalistisch zijn of niet meer durven vragen omdat we niet meer weten hoe we moeten vragen. Jakobus 4, vers 3:

'Je vraagt ​​en je krijgt niets? Je vraagt ​​slecht! Je vraagt ​​alleen om je kwade verlangens te bevredigen.'

Als we God zoeken, als we God vragen, laten we dan specifiek zijn in onze verzoeken en ervoor zorgen dat we niet alleen proberen onze slechte verlangens, onze vleselijke verlangens, te bevredigen. We moeten God vragen om Zijn wil aan ons te openbaren, zodat we het correct kunnen vragen.

Net als Jezus in de hof van Gethsemane, vroeg hij zijn Vader: als u dit lijden van mij kunt wegnemen... Jezus "wilde" niet naar het kruis gaan en lijden. Maar uiteindelijk zei hij: "Maar uw wil geschiede."

Dus voor jou vandaag, als je God durft te zoeken en te vragen, misschien zeg je dingen die je niet graag zou willen meemaken of wat je ook stoort, ik moedig je aan om tegen God te zeggen dat jouw wil geschiede!

Gezegend worden!

Darja Reichor


In de sectie Spiritualiteit >Recent nieuws >