Klimaatconferentie: Christelijke leiders willen meedoen

Shutterstock_2167436749.jpg

De klimaatconferentie van 2022, gehouden in Sharm el-Sheikh, Egypte, werd op 20 november afgesloten. De 196 lidstaten bereikten een akkoord over de oprichting van een fonds dat bedoeld is om de zware verliezen en schade te dekken van ontwikkelingslanden die worden geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Veel ngo's waren aanwezig, ook christelijke organisaties.

In 1983 richtte een Brits echtpaar, Peter en Miranda Harris, een studiecentrum op in Portugal om wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen, waarbij individuen en gemeenschappen werden betrokken door hen het belang van ecologie te laten ontdekken.

De bijzonderheid van het project was te danken aan de ethiek van de oprichters, de voormalige Anglicaanse predikant en zijn vrouw die dragen een christelijke visie op ecologie. Het centrum, genaamd "A Rocha" ("de Rots" in het Portugees) was de eerste steen van een organisatie die internationaal is geworden en aanwezig is in 20 landen, die zich met name inzet voor duurzame landbouwprojecten om de 'koolstofvoetafdruk' te verkleinen. .

Naast dit veldwerk probeert A Rocha christenen te mobiliseren door theologische werken te publiceren en pleitbezorgingsacties in de kerken uit te voeren, benadrukt Jean-François Mouhot, de directeur van de Franse tak van de organisatie.

In samenwerking met SEL, een protestantse vereniging die strijdt tegen armoede in ontwikkelingslanden, stelde A Rocha France de 2 lidkerken van de CNEF voor om op zondag 700 oktober te bidden voor het klimaat.

Als de christelijke zorg voor ecologie echter niet recent is, is het nog steeds vertrouwelijk.

Een christelijke meerwaarde voor de bescherming van het milieu?

Aanwezig als waarnemer op COP27, als vertegenwoordiger van de World Evangelical Alliance, onderstreept Matthias Boehning dat de geloofsgroepen, vooral christenen, zijn meer betrokken geraakt dan bij eerdere conferenties.

“Ik zou de grote digitale aanwezigheid willen noemen van op geloof gebaseerde organisaties en hun vele activiteiten (panels, persconferenties, thematische evenementen, enz.) […] Ik ga nu al enkele jaren naar wereldconferenties van de Verenigde Naties, maar ik nog nooit zo'n niveau en diepte van op geloof geïnspireerde inhoud meegemaakt', zegt het hoofd van het door de Alliantie opgerichte duurzaamheidscentrum in Bonn.

Volgens hem maakt het verschil dat religieuze mensen zich uitspreken, naast technische en politieke oplossingen, omdat "de milieucrisis die we doormaken in de eerste plaats een morele en spirituele crisis is op het niveau van individuen, met hun attitudes en meningen."

Aanwezig op de Glasgow-conferentie in 2021 onder de vlag van Christian Climate Observers, gelooft Philip Summerton, een natuurbeschermer die gespecialiseerd is in het herstel van koraalriffen, dat het verschil dat christenen kunnen maken, is hun overtuiging dat er meer is dan zijzelf en dat ze zich niet tevreden stellen met verklaringen:

"We proberen het egoïsme van het menselijk hart en zijn hebzucht te erkennen om anderen te helpen zien waar [ze] een impact hebben."

 Een benadering die wordt gedeeld door Matthias Boehning voor wie, in het licht van de nederlaag van het wereldwijde levensmodel, "het zachte, maar meedogenloze uitgangspunt, als gelovigen, is om keer op keer diep na te denken over de betekenis van het liefhebben van de Schepper God […] en onze naaste".

Volgens hem is deze buurman ook degene die in andere landen last heeft van slecht weer.

Naast de aanwezigheid van religieuze waarnemers demonstreerden ongeveer vijftig christenen tijdens de conferentie. Het hoofd van het Catholic Youth Network for Environmental Sustainability in Africa, Joe Bongay, wees op Catholic News Service het belang dat hij ziet in deze vorm van interpellatie :

"Als je erover zingt, als je erover klapt, herinnert het mensen aan hun morele plicht om te zorgen voor wat we allemaal delen, wat de gemeenschappelijke basis is waarin we allemaal leven."

Voor Jean-François Mouhot gaat, zoals alle COP's, dat laatste niet ver genoeg, afgezien van de oprichting van het compensatiefonds. Er wordt niets gedaan, zo verzekert hij, om de curve van de uitstoot van broeikasgassen vóór 2025 te buigen, omdat er een onwil is om het beleid van voortdurende economische groei in twijfel te trekken.

Jean Sarpedon

Afbeelding tegoed: Shutterstock/ Rafapress

Recente artikelen >

Samenvatting van het nieuws voor 26 september 2023

geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >