Mensenrechtenraad: LGBT-rechten en religie, de CNEF maakt bedenkingen bij een rapport

Mensenrechtenraad: LGBT-rechten en religie, de CNEF maakt bedenkingen bij een rapport

Tijdens de 53e zitting van de Mensenrechtenraad lokte een rapport van de onafhankelijke deskundige seksuele geaardheid en genderidentiteit heftige reacties uit.

In dit rapport wordt specifiek ingegaan op de bestrijding van geweld en discriminatie op grond van seksuele geaardheid en genderidentiteit in het licht van vrijheid van geweten en godsdienst.

Openbaar gemaakt op 15 juni en officieel gepresenteerd aan de lidstaten op 21 juni, het rapport stelt voor om de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst te beperken, te verzwakken of zelfs in te perken.

Bij de publicatie van dit rapport hebben de CNEF, de World Evangelical Alliance en de European Evangelical Alliance reageerden onmiddellijk en uitten hun diepe bezorgdheid over deze tekst. Deze organisaties maken zich met name zorgen over drie zaken:

"- Het in gevaar brengen van het principe van de vrije organisatie van de eredienst of de autonomie van religieuze organisaties, met name wat betreft de keuze van het personeel, de uitoefening van gewetensbezwaren en de vrijheid van onderwijs

- De roep om staatsinmenging in de leerstellige autonomie van religies, in het bijzonder rond het begrip zonde

- De onjuiste interpretatie van het beginsel van non-discriminatie vereist van religieuze organisaties."

De drie organisaties hebben publiekelijk, tijdens ontmoetingen met de rapporteur of met de adviseur voor religieuze zaken van de Franse regering, hun diepe bezorgdheid geuit.

Als dit verslag geen juridisch bindende waarde heeft voor de lidstaten, zou het, in afwachting van goedkeuring door de Raad, uiteraard een slecht signaal zijn voor de eerbiediging van de fundamentele vrijheden.

de Editors

Afbeelding tegoed: Shutterstock / Jake Owen Powell

 


In de categorie Internationaal >Recent nieuws >