COP27: oproep tot solidariteit en gebed

Untitled-design-4.png

De 27e conferentie van de partijen over klimaatverandering (COP 27) zal worden gehouden in Egypte van 6 tot 18 november 2022. Deze conferentie heeft belangrijke uitdagingen, zowel vanuit ecologisch als vanuit humanitair oogpunt. Bij deze gelegenheid lanceren A Rocha en SEL een oproep tot solidariteit en mobilisatie in gebed.

De huidige klimaatverandering heeft ernstige gevolgen voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, met name die in Sub-Sahara Afrika. Ze lijden inderdaad onevenredig veel onder de gevolgen van de opwarming van de aarde, ook al zijn ze er het minst verantwoordelijk voor, vooral omdat ze de minste uitstoters van broeikasgassen zijn, in tegenstelling tot de rijkste landen. Volgens een studie uit 2019, gepubliceerd in Nature Climate Change, stoten de rijkste 0,5% ter wereld meer uit dan de armste 50%.

De armste 50% zijn echter ook degenen die het meest worden getroffen door klimaatverandering. De armen hebben ook minder middelen om zichzelf te verdedigen, omdat ze vaak geen verzekering hebben om zichzelf te beschermen tegen schade veroorzaakt door overstromingen of droogtes.

Om de stemmen te laten horen van degenen die het meest kwetsbaar zijn voor klimaatverandering, en om maatregelen te eisen die passen bij de uitdagingen, A Rocha en SEL (protestantse vereniging voor internationale solidariteit) schreef mee, met de steun van de CNEF, een oproep aan de president van de republiek en aan de ministers belast met energietransitie en klimaatverandering.

Oproep tot solidariteit ten gunste van de landen die het meest kwetsbaar zijn voor de milieucrisis ter gelegenheid van COP27.

Ook roepen we op tot een mobilisatie in gebed op zondag 13 november in alle kerken. Je vindt hier een lijst met gebedsonderwerpen. De A Rocha-ambassadeurs en de SEL-afgevaardigden, gemobiliseerd voor de gelegenheid, zullen deze onderwerpen delen in de kerken in Frankrijk. Als u wilt deelnemen aan de netwerkacties die gepland staan ​​voor 13 november, aarzel dan niet om contact op te nemen met SEL of de coördinator van A Rocha-ambassadeurs, Yoanna Rigotto.

David alonso, SEL Communicatiedirecteur en Marie Pfonds, Een communicatiemanager van Rocha

A Rocha is lid van het collectief ASAH.


Recente artikelen >

Samenvatting van het nieuws voor 29 september 2023

geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >