Denis Mukwege verontwaardigd over het geweld in de DRC: “Het blijven mensen! »

Shutterstock_1241121253.jpg

“De humanitaire crisis in de Democratische Republiek Congo is ongeëvenaard. 6 miljoen mensen zijn vandaag ontheemd zonder huizen, zonder voedsel. Het blijven mensen! »

Christenen hebben zondag marsen georganiseerd in de Democratische Republiek Congo om te protesteren tegen het geweld in het oosten van het land, waar de opstand van M23 haar verantwoordelijkheid blijft ontkennen, vijf dagen na het bloedbad van honderd burgers in het dorp Kishishe, van die Kinshasa beschuldigt.

In een persbericht van haar president Bertrand Bisimwa erkent de rebellenbeweging echter dat acht burgers zijn gedood, volgens hem, door "verdwaalde kogels" tijdens de schermutselingen die haar strijders op 29 november tegen militieleden voerden in dit dorp op het grondgebied van Rutshuru.

De M23 is een voormalige Tutsi-opstand die eind 2021 weer de wapens opnam en volgens Kinshasa profiteert van de actieve steun van Rwanda, wat Kigali betwist.

Tijdens een top van 23 november in Angola werd een staakt-het-vuren bevolen, gevolgd door de terugtrekking van de rebellen uit posities die de afgelopen maanden waren veroverd, bij gebreke waarvan een Oost-Afrikaanse regionale strijdmacht die in het oosten van de DRC wordt ingezet, hen zou verjagen. Tot op heden zijn er geen onttrekkingen waargenomen.

Een vijftiental processies verlieten zondag Congolese parochies op oproep van de katholieke kerk om te protesteren tegen de "agressie" van hun land. De demonstranten scandeerden hun slogans "Nee tegen de balkanisering van de DRC", "Nee tegen de hypocrisie van de internationale gemeenschap...", vergezeld van religieuze liederen.

Zondag werd op de verschillende fronten een relatieve rust waargenomen, maar verschillende bronnen meldden versterking van posities op bepaalde plaatsen, met name van de M23 richting Kishishe.

Geïnterviewd door Vaticaan nieuws Tijdens zijn bezoek aan Rome zei Denis Mukwege, de gynaecoloog en mensenrechtenactivist, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede 2018: "Ik geloof dat de kerk inderdaad haar rol moet spelen".

“Ik geloof dat de Kerk inderdaad haar rol moet spelen. Maar het is minder een probleem van verzoening tussen de Congolezen... Het is een probleem dat begon na de genocide in Rwanda, in 1996 en nadat dit probleem vandaag voortduurt, meer dan 25 jaar later, blijven de Congolezen betalen voor een regionale crisis die niet in Congo is geboren, maar die vandaag veel meer schade aanricht in Congo dan in het land waar de genocide plaatsvond. »

Het verzoekt de internationale gemeenschap "het internationaal humanitair recht toe te passen, dat vereist dat alle lidstaten van de Verenigde Naties de soevereiniteit en territoriale integriteit van andere staten kunnen eerbiedigen", en verzoekt om "resoluties die staten of instellingen verbieden wapens te leveren aan de rebellen in het gebied van de Grote Meren".

Vraagt ​​hem om sancties, en vindt het schandalig "dat landen die aan de basis liggen van deze agressie worden gesteund, geld krijgen van de Europese Unie".

“En dat is schandalig, om te zien dat landen de onze aanvallen en de steun van de Europese Unie hebben. We vragen dat deze medeplichtigheid kan stoppen. »

"Het lijden heeft te lang geduurd", waarschuwt hij.

“De humanitaire crisis in de Democratische Republiek Congo is ongeëvenaard. 6 miljoen mensen zijn vandaag ontheemd zonder huizen, zonder voedsel. Het blijven mensen! Degenen die verantwoordelijk zijn en ook hulp krijgen, ik denk dat het al die Congolezen pijn doet die vandaag in de regen in de modder zitten, zonder eten. Veel kinderen zullen sterven, en wat we vragen zijn sancties tegen dit land in plaats van het financieel te blijven helpen. »

MC (met AFP)

Afbeelding: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

In de internationale sectie >Recent nieuws >