Een Amerikaanse predikant wordt 16 jaar vastgehouden in China en zal pas in 2030 worden vrijgelaten

Shutterstock_1644520603.jpg

Een Amerikaanse predikant is vrijlating beloofd in 2030, maar zijn familie betwijfelt of hij nog eens 8 jaar in de gevangenis zal overleven.

David Lin is een Amerikaanse dominee. Hij wordt beschuldigd van contractfraude en zit sinds 2006 vast in China. In 2009 werd hij veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Onder druk van de regering Biden wordt zijn straf verlaagd.

China beloofde vorige maand een vermindering van zijn straf tot 24 jaar gevangenisstraf. David Lin zou volgens hem daarom in 2030 uit de gevangenis moeten komen Bitter Winter.

Maar zijn familie maakt zich zorgen over zijn gezondheidstoestand en vreest dat hij de komende 8 jaar in de gevangenis niet zal overleven.

Aan het begin van zijn detentie had David Lin, toen bedoeld voor buitenlanders, contact opgenomen met zijn familie en hen uitgelegd dat hij deze gevangenschap zag als een manier om zijn geloof te delen. Vervolgens, in 2018, gaf hij zijn bijbel in een pakket terug aan zijn familie in de Verenigde Staten en nam contact met hen op om hen te vertellen over zijn verslechterende gezondheid en het feit dat hij geen medische behandeling kreeg.

MC


In de internationale sectie >Recent nieuws >