'God is in beweging, dit is nog maar het begin': de revival van de Amerikaanse universiteit gaat door

"God is onderweg, dit is nog maar het begin"

Manifestaties van spiritueel ontwaken namen toe in de nasleep van Asbury. Zo beleefden ook de studenten van Purdue University een sterke avond rijk aan tekenen van God.

Terwijl de studenten die samenkwamen om te prijzen en te bidden slechts drie dopen verwachtten tijdens de dienst, waren het uiteindelijk 20 studenten die werden gedoopt, bewogen door de adem van de Geest.

Gebedsavonden met uitzonderlijke dimensies en gevolgen die toch kritiek uitlokken van bepaalde waarnemers. Sommigen bagatelliseren inderdaad het belang van deze demonstraties door zowel de vraag te stellen naar hun langetermijnresultaten als hun oprechtheid.

Een vraag die werd weggevaagd door Nick Hall die zich herinnert dat "God in beweging is en dit is nog maar het begin". Voor hem daarentegen moeten we altijd de kracht van het gebed en het belang van volharding in het geloof onthouden.

Aanmoediging die komt als getuigenissen van levensveranderingen zich vermenigvuldigen op Purdue University: studenten uiten hun vreugde en dankbaarheid voor de aanwezigheid van God in hun leven. Sommigen beschreven ervaringen van genezing, vergeving maar ook spirituele vernieuwing.

Hervelijn Urcun

Afbeelding tegoed: Creative Commons / Wikipedia

In de categorie Missie >Recent nieuws >