God belooft de vermoeiden te verkwikken!

God belooft de vermoeiden te verkwikken!

Ik hoop dat het goed met je gaat vandaag. Het is altijd een genoegen voor mij om u te vinden om met u te mediteren over het vers van vandaag dat te vinden is in Jeremia, hoofdstuk 31 vers 25 waar staat geschreven: "Want ik zal de dorstige ziel verkwikken, en ik zal elke hunkerende ziel verzadigen."

De situatie in de wereld is slecht en dit is bij iedereen bekend. Mensen lijden omdat ze met allerlei moeilijkheden worden opgezadeld. En dit alles bestaat vanwege de erfzonde, dat wil zeggen sinds Adam en Eva besloten Gods bevel niet te gehoorzamen.

Het is de wereld als geheel die lijdt en treurt, zoals de apostel Paulus zegt: is niet zij alleen, maar ook wij, die de eerstelingen van de Geest hebben, zuchten in onszelf, wachtend op de aanneming, de verlossing van ons lichaam " (Rom. 8: 22-23).

In werkelijkheid hoeven we geen vliegtuig te nemen om kilometers af te leggen om lijden of ellende tegen te komen, ze zijn overal: in onze straten, voor onze huizen, in onze buurten, in onze gemeenschappen. Dit alles plaatst ons voor onze verantwoordelijkheid, namelijk dat wij christenen bestaan ​​als een gemeenschap van gelovigen die de opdracht hebben gekregen om het lijden van deze wereld te verlichten, door de hoop te belichamen die in Jezus Christus, de enige Heiland en Heer is.

Het is bovendien onder dit teken van bevrijding en genezing dat Jezus Christus, onze Heer, plechtig zijn zending inleidde: "De Geest van de Heer is op mij omdat Hij mij gezalfd heeft om de armen het goede nieuws te brengen. geneest de gebrokenen van hart, verkondigt bevrijding aan gevangenen en het herstel van het gezichtsvermogen aan blinden, bevrijdt verdrukten, verkondigt een genadejaar van de Heer" (Lukas 4:18-19).

Al in het boek van de profeet Jesaja zien we hoe God onze Vader zich zorgen maakt over het lijden van zijn volk en werkt om hen te verlossen: "Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreek tot het hart van Jeruzalem en roep tot haar dat haar slavernij is geëindigd, dat haar ongerechtigheid is verzoend, dat zij uit de hand van de Heer dubbel heeft ontvangen voor al haar zonden" (Jesaja 40: 1-2).

Met dit alles in gedachten kan men begrijpen waarom God belooft degenen die vermoeid zijn op te frissen en te geven wat nodig is aan degenen die zwak zijn. 

Ben je uitgeput door het leven, beproevingen, moeilijkheden, gevechten? Dit kan op dit moment uw geval zijn, u die naar mij luistert, ik heb u zojuist verteld dat God uw kracht wil vernieuwen. Hij is niet onverschillig voor uw situatie. Hij weet alles, hij ziet alles en hij heeft jouw geluk op het oog. Aan jou die worstelt met een moeilijke situatie en die geen kracht meer heeft, houd je ogen gericht op de Heer, hij heeft beloofd de kracht te herstellen aan de vermoeiden.

Je zult slagen omdat God je tot nu toe niet heeft bewaard om je nu te vergeten! Om onze meditatie van vandaag af te sluiten, zou ik je willen vragen om je geloof in God te behouden. Hij is trouw en waakt over je, hij denkt aan je en maakt zich zorgen over je situatie. Blijf hem vertrouwen.

Fijne dag en God zegene je.

Gabriël Oleko


In de sectie Spiritualiteit >Recent nieuws >