Egypte: Organisatie waarschuwt tegen uitzetting christelijke Jemenitische asielzoeker

shutterstock_644108158.jpg

Het Egyptisch Initiatief voor de Mensenrechten waarschuwt tegen de deportatie van Abdul-Baqi Saeed Abdo naar Jemen vanwege zijn verklaring van bekering tot het christendom, en spreekt de vrees uit dat hij in groot gevaar verkeert.

Abdul-Baqi Saeed Abdo is een Jemenitische asielzoeker. Slachtoffer van een poging tot moord in zijn land, en na de moord op zijn vrouw, na zijn bekering tot het christendom en die van zijn familie, vluchtte hij naar Egypte. Maar beschuldigd van "aangesloten te zijn bij een terroristische groepering die haar doelstellingen kent en de islamitische religie veracht", werd hij in voorlopige hechtenis geplaatst.

deEgyptisch Initiatief voor Mensenrechten (EIPR) waarschuwt tegen zijn deportatie naar zijn land vanwege zijn verklaring van bekering tot het christendom, en spreekt zijn vrees uit dat hij in groot gevaar verkeert.

Abdul-Baqi Saeed werd op 15 december 2021 om 2 uur in zijn huis in de wijk Faisal gearresteerd na een huiszoeking en de inbeslagname van drie laptops. Vervolgens werd hij doorverwezen naar het Supreme State Security Prosecutor's Office, dat hem op 23 december onderzocht, nadat hij acht dagen had vastgezeten.

Het EIPR herinnert eraan dat Egypte het Vluchtelingenverdrag van 1951 en het bijbehorende protocol van 1967 heeft ondertekend, dat de gedwongen uitzetting of terugkeer van vluchtelingen verbiedt in overeenstemming met artikel 33, waarin staat dat "geen enkele staat die partij is een vluchteling op enigerlei wijze mag uitzetten of terugzenden naar de grenzen van gebieden waar zijn leven of vrijheid zou worden bedreigd vanwege zijn ras, religie, nationaliteit, lidmaatschap van een bepaalde sociale groep of zijn politieke opvattingen.

Volgens dit beginsel van non-refoulement mag niemand worden teruggestuurd naar een land waar hij of zij het risico loopt te worden vervolgd, gemarteld, op een wrede, onmenselijke of vernederende manier behandeld of ander onherstelbaar letsel toegebracht.

Het EIPR roept de Egyptische autoriteiten op om het proces van deportatie van Abdel-Baqi Saeed stop te zetten en roept op tot zijn vrijlating en het laten vallen van alle aanklachten tegen hem.

MC

Afbeelding tegoed: Shutterstock.com / Prin Adulyatham

Recente artikelen >

Samenvatting nieuws van 22 maart 2023

Door de redactie
geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >