In Frankrijk piekt de inflatie waarschijnlijk in 2022

Shutterstock_2132770221.jpg

De Franse economie staat voor een sterke inflatie ongekend sinds de jaren 1970. In haar prognoses die in september 2022 zijn gepubliceerd, voorspelt de Banque de France een inflatie van 5,8% voor 2022, na 2,1% in 2021 en 0,5% in 2020. Voor 2023 tonen de projecties een geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) waarvan de stijging tussen 4,2% en 6,9% zou liggen. De kans dat de inflatiepiek bereikt is, lijkt dus groter dan de kans op een verdere prijsstijging in de komende maanden.

In een recent nota gepubliceerd voor het Centrum voor Economisch Onderzoek en zijn Toepassingen (Cepremap), bevestigen we deze hypothese. Volgens onze schattingen is er een kans van 10% dat de inflatie tussen oktober 5,8 en september 2022 boven de 2023% uitkomt.

Ook deze hoge inflatierisico-indicator kende de afgelopen maanden een lichte daling. Het had zijn hoogtepunt bereikt in december 2021 met een risico van 10% dat de inflatie in het jaar 7,26 de 2022% zou overschrijden. Ter vergelijking: in december 2008, op het hoogtepunt van de grote recessie, was er omgekeerd slechts 10% kans op boven de inflatiedrempel van 0,9%.

In vergelijking met Frankrijk lijkt de situatie gevoeliger in Duitsland, waar de laatste cijfers de inflatie laten zien 10% op jaarbasis in september 2022. We schatten dat er in Duitsland een kans van 10% is dat de inflatie tijdens de prognoseperiode de drempel van 9,1% overschrijdt, en in dit geval is de gemiddelde risicovolle inflatie 10,1%.

Deze hoge inflatierisicodrempel van 10% had in december 2021 ook zijn hoogste waarde bereikt, namelijk 11,6%, en bedraagt ​​momenteel 9,1% voor de periode tussen oktober 2022 en september 2023. Ook hier zou de piek dus overschreden kunnen worden, maar de inflatie zou aanzienlijk hoger blijven dan in Frankrijk.

De kloof wordt groter vanaf 2020

Duitsland lijkt vandaag dus duidelijk blootgesteld te zijn aan een hoger risico op hoge inflatie dan Frankrijk. Om deze situatie in historisch perspectief te plaatsen, geeft de onderstaande grafiek het inflatierisico weer dat 90% kans heeft om werkelijkheid te worden voor deze twee economieën sinds de oprichting van de eurozone.

Dit risico van inflatie in Duitsland blijft sinds 2010 over het algemeen hoger dan dat van Frankrijk, met een kloof die aanzienlijk groter is geworden vanaf 2020 en het begin van de economische crisis als gevolg van de Covid-19-pandemie.

Om de inflatierisico's te beoordelen waarmee Frankrijk en Duitsland vandaag worden geconfronteerd, hebben we de verdeling van waarschijnlijke inflatiepercentages berekend door de invloed van te meten verschillende verklarende variabelen : werkloosheidspercentage wijkt af van de trend, samengestelde indicator van systeemrisico van de Europese Centrale Bank, gemiddelde inflatie waargenomen tijdens het voorgaande jaar, verschil tussen het groeitempo van de olieprijzen en het inflatiepercentage gedurende het afgelopen jaar, inflatieprognoses voor een jaar uit de consensusprognose en indicator van internationale spanningen op de waardeketens van de Federal Reserve Bank van New York.

Deze methode is met name eerder toegepast door economen om de lage groeirisico's inflatierisico's in de Verenigde Staten en de eurozone of voor de inflatierisico's in de landen van het eurogebied.

Analyse van de economische determinanten van deze inflatieprognoses laat met name zien dat blootstelling aan druk op waardeketens speelde een sleutelrol in de divergentie van inflatierisico's tussen Frankrijk en Duitsland.

Deze waardeketens duiden alle stadia van de productieactiviteit van een bedrijf aan, waarvan sommige zich buiten het land van vestiging van het bedrijf kunnen bevinden. Sommige Duitse fabrikanten kunnen bijvoorbeeld auto-onderdelen laten produceren in China of in Oost-Europese landen.

De Covid-19-crisis heeft geleid tot verstoringen in deze wereldwijde waardeketens. De beperkingen hebben met name geleid tot een vertraging van het internationale goederenvervoer en situaties van tekorten. Bovenstaande grafiek, waar we duidelijk kunnen zien dat de kloof tussen Frankrijk en Duitsland, dat meer geïntegreerd is in de wereldhandel, vanaf 2020 groter wordt, illustreert daarom een ​​grotere blootstelling aan deze risico's over de Rijn.

Bovendien is de gevoeligheid van het risico van hoge inflatie voor de druk op de waardeketens in Duitsland bijna twee keer zo groot als in Frankrijk. We schatten verder dat als Frankrijk dezelfde gevoeligheid voor waardeketens had als Duitsland, het risico op hoge inflatie sinds 1,65 gemiddeld 2020 procentpunt hoger zou zijn geweest.

Inflatieverschillen zijn nadelig voor de eurozone

In de context van de eurozone vormt een te groot verschil in inflatiepercentages, zoals hier beschreven tussen Duitsland en Frankrijk, een probleem voor de Europese Centrale Bank (ECB) die één monetair beleidsinstrument heeft en één inflatiedoelstelling van 2% op middellange termijn.

Aangezien de inflatiedoelstelling echter de gemiddelde inflatie is van de landen van de eurozone gewogen naar hun omvang, dreigt het monetaire beleid van de ECB nu de economieën te schaden waarvan de inflatie sterk afwijkt van dit gemiddelde.

In een situatie van hoge inflatie zouden de economieën die het hardst door inflatie worden getroffen, zoals Duitsland, inderdaad worden afgestraft door een onvoldoende reactie van de ECB, waardoor daar te lang een aanzienlijke inflatie zou kunnen ontstaan. Omgekeerd zouden de economieën die het minst door inflatie zijn getroffen, zoals Frankrijk, kunnen worden afgestraft door een te sterke reactie van de rentevoet, waardoor hun economische activiteit te veel wordt vertraagd.

De evolutie van de internationale politieke en economische context zal daarom, door zijn effecten op de waardeketens, van cruciaal belang zijn om de divergentie van inflatierisico's tussen de Duitse en Franse economieën die in onze nota worden gedocumenteerd, en, meer in het algemeen, het risico van versnippering van de eurozone.

Fabien Tripier, hoogleraar economie en onderzoeker aan het CEPREMAP macro-observatorium, Paris Dauphine University - PSL et Aymerik Ortmans, promovendus, Universiteit Parijs-Saclay

Dit artikel is opnieuw gepubliceerd vanaf The Conversation onder Creative Commons-licentie. Lees deorigineel artikel.

Afbeelding tegoed: Shutterstock/ Pabloavanzini

Recente artikelen >

Samenvatting van het nieuws voor 29 september 2023

geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >