Levenseinde: de toekomstige wet moet "traceerbaarheid van A tot Z" garanderen, aldus Firmin Le Bodo

Levenseinde De toekomstige wet zal de traceerbaarheid van A tot Z moeten waarborgen, aldus Firmin Le Bodo

Het toekomstige wetsvoorstel dat actieve hulp bij sterven opent, zal moeten zorgen voor "traceerbaarheid van A tot Z" voor controle a priori en a posteriori, kondigde zondag afgevaardigde minister Agnès Firmin Le Bodo, verantwoordelijk voor Territoriale organisatie en gezondheidsberoepen, aan die ook wil om een ​​game changer te zijn in de palliatieve zorg.

"We moeten zorgen voor traceerbaarheid van A tot Z (...) Uiteraard om medisch-juridische redenen. Maar ook om vast te stellen hoeveel mensen jaarlijks toegang hebben gehad tot dit nieuwe recht en onder welke voorwaarden", verduidelijkt de minister in een interview met het Journal du Dimanche.

Het wetsvoorstel "zal drie blokken bevatten: actieve hulp bij sterven, palliatieve zorg en patiëntenrechten", beschrijft de minister die verantwoordelijk is voor Territoriale Organisatie en Gezondheidsberoepen, die niet beslist over wat het Franse model zou zijn tussen actieve hulp bij sterven en euthanasie .

"Het moet nog worden gedefinieerd. Waar het om gaat, is dat de begeleide mogelijkheid om te profiteren van actieve hulp bij sterven effectief wordt, zoals geëist door 75% van onze medeburgers", legt mevrouw Firmin Le Bodo uit, die zich daarom oplegt als piloot van de hervorming in de plaats van de minister van Volksgezondheid François Braun.

Na enkele maanden Fransen bijeen te hebben gebracht door loting, de Conventie van de Burgers, die zich vooral uitsprak voor het openstellen van "actieve hulp bij sterven", maar onder belangrijke voorwaarden, kondigde president Emmanuel Macron aan dat hij een nieuwe wet wilde van het leven "tegen het einde van de zomer".

Die zal "mede-geconstrueerd worden met parlementariërs", belooft de regering.

In haar interview met de JDD herinnert mevrouw Firmin Le Bodo zich de "rode lijnen" van de heer Macron: "Minderjarigen zullen worden uitgesloten; de vitale prognose van de patiënt moet op middellange termijn worden vastgelegd; zijn testament is bij verschillende gelegenheden verzameld ; zijn onderscheidingsvermogen intact".

De notie van de middellange termijn vormt "de kern van het lopende werk", voegt ze eraan toe.

Mevrouw Firmin Le Bodo sluit uit dat patiënten met psychische aandoeningen er toegang toe kunnen krijgen.

“In plaats van een lijst op te stellen van ziekten die toegang geven tot actieve hulp bij het sterven, zou het beter zijn om de impact van de betrokken pathologieën te kwalificeren”, vervolgt de minister.

Het ziet echter twee "waarborgen": "Artsen en verzorgers die niet wensen deel te nemen aan actieve hulp bij het sterven, zullen een beroep moeten kunnen doen op een gewetensclausule vanaf de eerste fase van het proces, wanneer ze moeten beslissen over een levensnoodzaak. prognose op middellange termijn vastgelegd. Dan zal moeten worden nagegaan of de patiënt inderdaad palliatieve zorg heeft gekregen', legt de minister uit.

Tot slot, over het aspect van de palliatieve zorg waarop de Burgerconventie in het bijzonder heeft aangedrongen, plant de regering een "tienjarenplan" dat in 2024 in werking zal treden.

Mevrouw Firmin Le Bodo beschrijft een groot aantal doelstellingen, waaronder de oprichting van eenheden voor palliatieve zorg in de 20 afdelingen die er niet over beschikken "tegen eind 2024", de oprichting van een speciale "medische sector" en vanaf 2024 een nationale afdeling kinderpalliatieve zorg.

Deze aankondigingen werden door de Franse Vereniging voor Ondersteuning en Palliatieve Zorg (SFAP) als "zorgwekkend" beschouwd.

Zeer kritisch, de SFAP, die zorgverleners samenbrengt, vraagt ​​in een persbericht om "onverwijld" te worden ontvangen en eist dat de rekeningen "toegediende dood" en "palliatieve zorg" het voorwerp uitmaken van twee afzonderlijke rekeningen.

De redactieraad (met AFP)

Afbeelding tegoed: Shutterstock/ Joel Bubble Ben

In de sectie Bedrijf >Recent nieuws >