Levenseinde: de Cese kiest op zijn beurt voor actieve hulp bij het sterven

Levenseinde: de Cese kiest op zijn beurt voor actieve hulp bij het sterven

De Economische, Sociale en Milieuraad (Cese) sprak zich dinsdag uit voor een evolutie van de wet op het levenseinde door te pleiten voor "actieve hulp bij sterven" en tegelijkertijd de middelen voor palliatieve zorg te versterken.

De Cese kwam dinsdag plenair bijeen en stemde met 98 stemmen voor, 6 tegen en 12 onthoudingen voor een advies getiteld "Levenseinde: wetswijziging?".

Het adviesorgaan somt in dit advies 13 aanbevelingen op met betrekking tot het levenseinde, dat binnenkort het voorwerp zal uitmaken van een wet. In het eerste ervan beveelt hij een "wetswijziging aan om te bevestigen dat aan het einde van het leven het recht op ondersteuning openstaat tot actieve hulp bij sterven", concreet hulp bij zelfdoding of 'euthanasie'.

Voor hem had de Ethische Commissie (CCNE) in september al de weg geëffend voor een evolutie door te oordelen dat het - onder vele voorwaarden - mogelijk was om deze actieve hulp bij het sterven te legaliseren. Vervolgens kwam er een Conventie over het levenseinde, bestaande uit 184 burgers, met een meerderheid voor actieve hulp bij het sterven, terwijl haar standpunten gepaard gingen met aanzienlijke beperkingen.

Emmanuel Macron kondigde in de nasleep aan dat hij verwachtte dat de regering "tegen het einde van de zomer" een wet zou opstellen over het levenseinde. Hij beloofde ook de "noodzakelijke investeringen" om een ​​"tienjarenplan" voor palliatieve zorg te voeden. In haar tweede aanbeveling spoort de Cese de regering terecht aan om de palliatieve zorg te versterken door ze een wettelijke basis te geven die hun duurzaamheid en "de overeenkomstige middelen" garandeert.

Naast zijn andere aanbevelingen "pleit het ervoor om volledig en volledig rekening te houden met wilsverklaringen, die hulp bij zelfdoding en euthanasie kunnen omvatten, en zo de individuele keuze van het type ondersteuning tegen het levenseinde te garanderen, wanneer de situatie een herhaalde uiting niet toelaat. bij volle bewustzijn".

Het beveelt ook aan om gezamenlijk "het recht van mensen met een ernstige en ongeneeslijke ziekte, die in een staat van ondraaglijk en ondraaglijk lichamelijk of psychisch lijden verkeren, om actieve hulp bij het sterven te vragen: hulp bij zelfdoding of euthanasie"; maar ook "het recht voor gezondheidswerkers om te weigeren deze handelingen zelf uit te voeren door gebruik te maken van de gewetensclausule".

Redactie met AFP

Afbeelding tegoed: Shutterstock / Grond foto

In de categorie Maatschappij >Recent nieuws >