Stichting Oïkonomia: "We zijn allemaal rentmeesters van wat God ons heeft toevertrouwd"

Oïkonomia Foundation We zijn allemaal rentmeesters van wat God ons heeft toevertrouwd (2)

Zaterdag 29 april werd ingehuldigd in Le Havre, in aanwezigheid van mevrouw Firmin le Bodo, gedelegeerd minister bij de minister van Volksgezondheid, de Stichting Oikonoma. Deze stichting markeert de opening van een belangrijk nieuw hoofdstuk voor de CNEF en haar steun aan werken van algemeen belang geïnspireerd door evangelische protestanten. Een terugblik op dit evenement met pastoor en ondernemer Patrick Dudas, secretaris-generaal van de Stichting.

Info Chrétienne : Waarom heb je deze Stichting opgericht? en hoe is het gebeurd?

Patrick Dudas: Dit verhaal begon meer dan vijftien jaar geleden! het was een project waar ik een intuïtief gevoel voor had en waarvan de behoefte werd bevestigd in de loop van mijn verschillende verplichtingen: het leek me noodzakelijk om een ​​instrument als een stichting te hebben om projecten te financieren en te ondersteunen. Dit werd me nog duidelijker toen ik op het CNEF-kantoor aankwam als penningmeester en vervolgens als lid van het vertegenwoordigend comité. Toen ik daar was, hebben we in 2017 het evenement Bouge ta France opgezet. Zonder stichting moesten we compenseren door een schenkingsfonds op te richten om geld in te zamelen. Het werd duidelijk dat de oprichting van een stichting ter ondersteuning van evangelische protestantse werken noodzakelijk werd. In januari 2020 is de 1e fase van overleg met partners en verenigingen van start gegaan. 18 maanden lang overlegden we, richtten we de stuurgroep op en stelden we het dossier samen. Dankzij de onschatbare hulp van Antoine Durrleman, de huidige voorzitter van de Fondation du protestantisme, konden we efficiënt vooruitgang boeken bij de administratieve stappen om uiteindelijk de ondertekening van het decreet van openbaar nut afgelopen januari te verkrijgen.

IC: U werkte samen met de Stichting van het Protestantisme?

DB: Ja, en deze vriendschappelijke samenwerking is een grote bron van vreugde voor ons. De relaties tussen de instellingen zijn soms niet eenvoudig, maar daar werden we vergezeld door de Stichting van het Protestantisme in alle broederschap. Antoine Durrleman was ook aanwezig bij de inhuldiging, uitgenodigd om te spreken, hij verwelkomde de lancering van een "zusterstichting"!

IC: En waarom deze naam?

DB: Oikonomia komt uit het Oudgrieks en gaf "economie". We gebruiken het in de etymologische zin van het woord, opgenomen in de gelijkenissen van Christus in de zin van “de rentmeester”, van degene die trouw de goederen van het huis (Oïkos) beheert die hem zijn toevertrouwd. Dit is precies hoe wij onze missie zien: rentmeesters zijn van de goederen die God ons heeft toevertrouwd. Deze naam gaat vergezeld van een vijfkleurenlogo zoals de vijf interventiegebieden van de Stichting: sociaal, medisch-sociaal, educatief, humanitair, cultureel en artistiek.

IC: Welke projecten steunt u?

DB: Elk project van algemeen belang dat beantwoordt aan onze vijf actiegebieden en van evangelisch-christelijke inspiratie. We zijn van plan om meer dan twintig projecten per jaar te ondersteunen met enveloppen die beperkt zijn tot 5 euro per aanvraag. Het is genoeg voor die van het indienen van een dossier door het online formulier in te vullen. 3 commissies die de verschillende missies verenigen, selecteren de projecten en leggen ze vervolgens voor aan de Raad van Bestuur. De Stichting heeft ook de leiding over twee functionerende instellingen, een EPHAD en een seniorenwoning die voorheen werd beheerd door de vereniging Les Toits de l'espoir, een vereniging uit Le Havre die in de stichting is opgeheven.

IC: Hoe ging de inauguratie?

DB: Het was een prachtig moment! ontroerend als het hoogtepunt van een lang werk en het begin van een mooi avontuur, maar ook een belangrijke stap voor de Franse evangelische protestantse wereld en de gekozen vertegenwoordigers van de Republiek. We hebben in onze statuten een krachtige zin waarin staat dat we met deze stichting "concreet de uitdrukking van de morele en spirituele waarden die het evangelische protestantse geloof hebben gegrondvest, willen verlengen" en toch was deze creatie mogelijk, bekrachtigd door de Raad van State, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, en verleend van openbaar nut bij besluit van de 1e Minister. Dit toont dus aan dat wanneer we binnen het algemene kader van de wetten vallen, het heel goed mogelijk is om onze identiteit te bevestigen.

Om een ​​project in te dienen klik hier.

Interview door Herveline Urcun

 

 


In de sectie Missie >Recent nieuws >