Leid de journalisten van morgen op met het Instituut voor Journalistiek All Media (IJTM)

shutterstock_image-2022-06-22T154147.628.jpg

"Onze media hebben journalisten nodig die de waarheid eisen, op zoek zijn naar bruikbaarheid en die een welwillende kijk op de wereld hebben", bevestigt Alain Cardinaux, studiedirecteur van het Instituut voor Journalistiek Alle Media (IJTM).

Deze jonge school, lid van de Katholieke Universiteit van Lille, heeft het beroemde "Socrates'-filter" - de zoektocht naar het ware, het goede en het nuttige - tot de rode draad gemaakt van de opleiding in direct contact met het veld, ten dienste van van een veranderend beroep.

Veelzijdigheid en kritisch denken

De IJTM traint journalistieke knowhow en technieken met een all-media benadering (geschreven pers, web, tv, radio, podcasts, enz.). Om zijn praktische roeping te voltooien, biedt het Instituut aan om gedurende de hele opleiding stage te lopen bij partnerbedrijven. Hij wil
ook een school "ten dienste van kritisch denken", met cursussen gewijd aan de analyse van actuele gebeurtenissen, kritische analyse van de media, onderscheidingsvermogen, algemene cultuur...

"Het doel is tweeledig: voldoen aan de behoeften van de sector op het gebied van technische veelzijdigheid en professionele volwassenheid, en studenten in staat stellen hun kritisch denken te ontwikkelen, essentieel voor het beroep", legt de directeur uit. Een manier voor het Instituut voor Journalistiek om in te spelen op de vele uitdagingen van het vak.

Terug naar school 2022

“Geconfronteerd met technische ontwikkelingen, economische beperkingen en de legitieme verwachtingen van de samenleving, moeten journalisten de uitoefening van hun beroep verankeren in een fundament van solide waarden. Het is aan ons om hen te begeleiden bij de opbouw van hun project, zonder naïviteit en met de overtuiging dat dienstbaarheid, nederigheid en welwillendheid even belangrijk zijn als nauwgezetheid, nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen! »

Met een Staatsmaster op het spel maakt het IJTM naam in het universitaire landschap maar ook onder professionals. Steeds meer bedrijven vragen de profielen van hun studenten voor leerwerkplekken. In het bijzonder de christelijke media die nog steeds op zoek zijn naar hun leerlingen voor de start van schooljaar 2022. Vandaar deze boodschap gelanceerd door het onderwijzend team aan jonge houders van een licentie en gemotiveerd door een zinvol avontuur: “de aanvragen zijn in uitvoering. Wees niet bang om mee te doen, de journalistiek heeft je nodig! ".

Solliciteer voor een stage in de journalistiek bij InfoChrétienne

Verleid door het avontuur? Het InfoChrétienne-team wenst zijn team uit te breiden en is op zoek naar een leerwerkjournalist voor de start van het schooljaar in september. Sluit je aan bij het Instituut voor Journalistiek All Media (IJTM) en solliciteer voor een afwisseling binnen ons schrijven!

Voor meer informatie over deze vacature, klik hier.

de Editors


Recente artikelen >

Schorsing van de bediening van een evangelische predikant, beschuldigd van seksueel geweld

geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >