Een christen die van grondgebied in Turkije is verbannen, dient een klacht in bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Een christen die van grondgebied in Turkije is verbannen, dient een klacht in bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

"Iedereen heeft het recht om vrij te kiezen, te leven en zijn geloof te delen. Helaas blijven de Turkse autoriteiten de godsdienstvrijheid ondermijnen door opzettelijk te proberen de verspreiding van het christendom te onderdrukken."

Een christen die de toegang tot Turkije is ontzegd, dient een klacht in bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Voor ADF Internationaal, een op geloof gebaseerde juridische verdedigingsorganisatie die deze christen vertegenwoordigt, gaat over "discriminerende behandeling van christenen door Turkije".

"Iedereen heeft het recht om te kiezen, te leven en vrijelijk zijn geloof te delen. Helaas blijven de Turkse autoriteiten de godsdienstvrijheid ondermijnen door opzettelijk de verspreiding van het christendom te onderdrukken", legt Lidia Rieder, juridisch medewerker van ADF International, uit.

"We dienen de zaak van Rachel Zalma (naam gewijzigd om veiligheidsredenen, opmerking van de redacteur) in bij het EHRM om de discriminerende behandeling van christenen door Turkije aan te vechten. Vele anderen worden geconfronteerd met hetzelfde de facto verbod als Rachel en haar man. "Ze hebben hun leven zien veranderen ondersteboven, gewoon vanwege hun geloof. We hopen dat het Hof Turkije verantwoordelijk houdt, zodat christenen hun leven weer kunnen leiden zonder de dreiging van deportatie of onbetwiste inreisverboden die hen boven het hoofd hangen." ".

Rachel Zalma verhuisde in 2009 met haar man naar Turkije. Samen woonden ze daar meer dan 11 jaar voordat ze werden beschouwd als een "bedreiging voor de openbare orde en veiligheid", wat neerkomt op een ontoelaatbaarheid.

Het paar probeerde tevergeefs deze situatie aan te vechten bij het Grondwettelijk Hof van Turkije en woont nu in het Verenigd Koninkrijk.

MC

Afbeelding tegoed: Shutterstock/Steve Allen

In de internationale sectie >Recent nieuws >