Ik noemde je bij je naam!

callpartonname.png

Vandaag beginnen we onze speciale serie The Chosen met de getuigenis van Marie de Magdala. Aan het einde van deze getuigenis zal ik eindigen met een bemoedigend woord. Ik laat je achter bij Marie de Magdala.

Wat is mijn naam ? Dit is een van de eerste eenvoudige vragen die ons kunnen worden gesteld. Maar voor mij is het een vraag die altijd een beetje ingewikkeld is geweest.

Iedereen kende me inderdaad onder de naam Lilith, maar mijn echte naam, die ik geheim hield, is Marie. Ja, Mary, uit Magdala, een klein stadje aan de oevers van het meer van Gennesaret.

Eigenlijk was mijn naam niet het enige dat ingewikkeld was in mijn leven. Ik heb veel vage herinneringen waarin ik het gevoel heb dat ik het niet was die mijn leven beheerste, maar eerder een duistere kracht die me domineerde en die zelfs de mensen om me heen bang maakte.

Ik heb jarenlang tegen deze duisternis geworsteld, maar ik was op een punt gekomen dat ik het niet meer aankon. Ik had alle hoop verloren en wilde gewoon voor eens en voor altijd een einde maken aan deze pijn.

Precies op dat moment zag ik Hem voor het eerst. Jezus was gekomen om mij te ontmoeten. Er was iets speciaals aan Hem, maar omdat ik al vervuld was van verwarring, besloot ik me ervan af te wenden. Toen ik wegliep, hoorde ik Hem mij bij mijn naam noemen: “Maria van Magdala”. Hoe was het mogelijk dat Hij mijn naam kende? Wat er daarna gebeurde kon niet echt zijn: hij sprak tot mij terwijl hij de Schriften citeerde! Hij vertelt mij :

“Dit zegt de Heer, die jou heeft geschapen: Wees niet bang, want Ik heb je verlost. Ik heb je bij je naam genoemd: je hoort bij Mij! (overgenomen uit Jesaja 43:1, S21)

Mijn vader reciteerde precies deze passage voor mij toen ik een kind was. Maar toen Jezus het me vertelde, was het alsof hij tot leven kwam en het was God Zelf die tot mij sprak. En toen Hij mij in Zijn armen nam, voelde ik zelfs de duisternis letterlijk uit mijn leven verdwijnen. De angst en verwarring waren verdwenen en maakten plaats voor vrede en dankbaarheid.

Ik weet nu dat ik de dochter van God ben en dat Hij mij bij mijn naam kent.

Mijn naam is Maria van Magdala en ik ben gekozen door Jezus.

Mijn vriend, in je leven heb je je misschien vergeten, verward of misschien zelfs verloren gevoeld in het midden van de duisternis zoals Mary. Maar onthoud op die momenten: God kent je bij naam - je bent van Hem! Met Hem bij je in de buurt heb je niets te vrezen. Jezus kwam in de wereld om ons Zijn licht te brengen, en Zijn licht overwint de duisternis. Dat vieren we met Kerst! Vul jezelf vandaag met Zijn licht en deel het met anderen.

Jij bent een wonder!

Christian Mis


Recente artikelen >

Het Vaticaan sluit zijn diplomatieke delegatie in Nicaragua

Door de redactie
geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >