Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen: de World Evangelical Alliance mobiliseert

shutterstock_1242430825.jpg

Ter gelegenheid van de Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen, die op 25 november zal plaatsvinden, nodigt de World Evangelical Alliance christenen uit tot actie.

"Wereldwijd sterft er elke 11 minuten een vrouw of meisje door toedoen van een intieme partner of familielid", herinnert de World Evangelical Fellowship (WEA) zich in haar "oproep tot actie" gepubliceerd ter gelegenheid van de Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen en meisjes, die zal plaatsvinden op 25 november.

"Het doel van de wereldwijde actiedag is om individueel en collectief te spreken voor vrouwen en meisjes die hun leven hebben verloren door geweld", vervolgt de evangelische organisatie die onderstreept dat "God wil dat we liefdevolle en veilige relaties hebben, maar helaas misbruik en geweld komt voor binnen de Kerk”. Ze wijst er ook op dat de meerderheid van de slachtoffers vrouwen en meisjes zijn.

Op die dag wordt "elke stem onderdeel van een collectief geluid dat over de hele wereld resoneert", vervolgt de WEA. Evangelische christenen over de hele wereld worden daarom uitgenodigd om op 25 november, of de zondag na de 27e, in actie te komen door middel van prediking, een tijd van toegewijd gebed of door een stem te geven aan overlevenden van geweld tijdens de eredienst of een bijeenkomst in de kerk.

Schrijf een blogpost of communiceer met uw politieke leiders over wetten ter bescherming van vrouwen en meisjes.

Een plek voor hen

Een andere "eenvoudige manier om mee te doen", aldus de WEA, is om deel te nemen aan het project van de vereniging. Een plek voor hen die iedereen uitnodigt om op 25 november een symbolisch gebaar te maken. Het gaat over plaats een gekleurde stof (rood, paars of zwart) vergezeld van een bord "A place for them" op een stoel op een openbare plaats zoals een wachtkamer, vergaderruimte, zitbank, gemeentehuis, lerarenkamer of zelfs bij de dokter. Deze lege plek symboliseert de plek van deze vrouwen die er vandaag niet meer zijn.

"A place for them" is in 2017 ontstaan ​​op instigatie van Valerie Duval-Poujol. De theoloog liet zich inspireren door een in 2013 in Italië geboren initiatief. “Posto Occupato” (bezette plaats in het Frans, noot van de redactie) installeert lege stoelen in openbare gebouwen om aandacht te vragen voor slachtoffers van huiselijk geweld. Een idee dat ze besloot in Frankrijk te ontwikkelen door deze vereniging op te richten.

Verschillende vrouwen sloten zich vervolgens bij hem aan om deze vereniging op te richten. Het zijn Valérie Josse, Colette Fébrissy, Jane Brothwell, Miriam di Francia en Ruth Wolff-Bonsirven. Als de oprichters van Une place pour Elles hun protestantse overtuigingen gemeen hebben, specificeert de vereniging op haar website dat ze openstaat voor iedereen, niet-confessioneel en apolitiek. Hun doel is vooral de samenleving als geheel bewust te maken van dit probleem dat alle sociale klassen, alle leeftijden en alle gemeenschappen treft, zelfs in onze Kerken.

Volgens het collectief #NousToutes zijn sinds begin 118 in Frankrijk 2022 vrouwen vermoord.

Camille Westphal Perrier

Beeldcredits: GERARD BOTTINO / Shutterstock.com

Recente artikelen >

Samenvatting van het nieuws van 2 oktober 2023

geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >