Theologische faculteit Helsinki reikt eredoctoraat uit aan Greta Thunberg

greta thunberg

Greta Thunberg binnenkort doctor honoris causa in de theologie, zo kondigde de universiteit van Helsinki, in Finland, aan deze onderscheiding toe te kennen aan de jonge activist van 20 jaar, evenals aan verschillende andere persoonlijkheden.

Reeds aanwezig in 2019 op de lijst van het prestigieuze tijdschrift Nature van de 10 mensen die in het jaar op wetenschappelijk vlak telden, krijgt Thunberg de titel van doctor Ere- in de theologie met zeven andere mensen, zei de Universiteit van Helsinki ter gelegenheid van het jubileum van de instelling dat vorige week, op 20 maart, begon. De jonge Zweed is een van de 30 mensen die een onderscheiding krijgt in vier disciplines, te weten diergeneeskunde, filosofie, theologie en rechten. Onder de ontvangers is de Finse president Sauli Niinistö, die op 26 mei tot eredoctoraat in de wijsbegeerte wordt benoemd. Thunberg is een van de negen personen die op 9 juni het insigne van de afdeling theologie zullen ontvangen; de andere acht zijn academici die gespecialiseerd zijn op dit gebied of in sociologie, of leiders van lutherse organisaties. 

De Faculteit Godgeleerdheid presenteert Thunberg als “een Zweedse opiniemaker en activist” en vermeldt dat “de klimaatstaking op school die ze in het najaar van 2018 buiten het Zweedse parlement organiseerde, zich snel verspreidde naar de wereldwijde beweging Fridays for Future, waarin schoolkinderen er bij besluitvormers op aandringen om klimaatactie te ondernemen op basis van wetenschappelijk bewijs. Volgens de universiteit: “Zijn acties dwongen ons allemaal tot de taak om veranderingen aan te brengen in ons dagelijks leven, als leden van gemeenschappen en samenlevingen, maar vooral als mensen. »

Thunberg en de luidruchtige theologische en academische verschillen

Dit is niet de eerste keer dat Thunberg het onderwerp is van een theologiegerelateerde onderscheiding. Op 1 december 2018 plaatste de plaatselijke parochie van Limhamn, Zweden, een bericht op Twitter met de tekst: “Aankondiging! Jezus van Nazareth heeft inmiddels een van zijn opvolgers aangesteld, namelijk Greta Thunberg. De tweet had enthousiaste reacties uitgelokt, zoals "Nu overweeg ik lid te worden van de kerk" of "Ik ben zo blij om in de Zweedse kerk te zijn!" Je bent fantastisch ! maar ook felle kritieken als “Zo spreekt de afvallige humanistische kerk. De parochie had zijn account opgeschort na de kritiek.

Geconfronteerd met kritiek die de Kerk van Zweden, de lutherse kerk en de betrokken parochie in verwarring bracht, reageerde de eerste op 9 januari daaropvolgend door op haar site een artikel te publiceren met de titel " Nee, de Kerk van Zweden heeft Greta Thunberg niet uitgeroepen tot een van de opvolgers van Jezus Christus. “Een tekst waarin de nationale kerk eraan herinnert dat de parochies autonoom zijn en “vrij om op de meeste gebieden hun eigen beslissingen te nemen, ook wat betreft de meningsvorming”. Volgens haar hanteert de betreffende gemeente een principe van “communiceren met aan Twitter aangepaste taal, bijvoorbeeld door gebruik te maken van humor, ironie en soms provocerende formuleringen. Dit alles om de oorzaak onder de aandacht te brengen. »

De Kerk van Zweden maakt in haar artikel melding van de negatieve kritiek van de bisschop van het bisdom Lund, waarvan de congregatie lid is, volgens wie de parochie had moeten verwachten dat zijn boodschap zou worden opgevat als zou Thunberg nu de vervanging van Christus: "Als je iemand aanwijst om je op te volgen, mag je verwachten dat dit wordt opgevat als berusting. »

Er was andere kritiek ontstaan, dit keer in termen van academische geloofwaardigheid, toen de Universiteit van Bergen, in België, gepromoveerd Ere- in 2019 in Thunberg, toen 16 jaar oud. Meerdere hoogleraren hadden de universiteit verweten het klimaatdebat meer te laten kantelen op emotie dan op wetenschappelijk belang. De activiste kreeg in augustus van hetzelfde jaar ook kritiek vanwege haar 'koolstofvrije' reis op een zeilboot naar New York, die in werkelijkheid zes vliegtickets nodig voor leden van zijn team.

PhD Ere- is geen universitair diploma en heeft alleen een erewaarde.

Jean Sarpedon

Afbeelding: Per Grunditz / Shutterstock.com

In de internationale sectie >Recent nieuws >