"Het einde van het leven is stilleven": het CPDH reageert op de oproep van de 109 "persoonlijkheden" tot euthanasie

Het einde van het leven is stilleven reageert het CPDH op de oproep van de 109 persoonlijkheden tot euthanasie.

Het Evangelisch Protestants Comité voor Menselijke Waardigheid (CPDH) reageert op de publicatie van een forum van persoonlijkheden die met deze aanpak druk willen uitoefenen op de regering om de kwestie van het levenseinde versneld aan de orde te stellen.

Op 16 maart publiceerde de Nouvel Observateur een manifest ondertekend door 109 "persoonlijkheden" smeekt de regering om snel werk te maken van de legalisering van euthanasie. Onder deze persoonlijkheden, de actrice Nathalie Baye die verklaart dat "onze dood van ons moet zijn".

Naar aanleiding van dit manifest roept de CPDH op tot ondertekening van een ander manifest, die van de Franse Vereniging voor Ondersteuning en Palliatieve Zorg. In deze tekst herinnert de SFASP aan de juistheid van het Franse standpunt over de kwestie van het levenseinde: "een reden voor trots die ons sociaal model waaraan we zo gehecht zijn, verrijkt".

Inderdaad, "palliatieve zorg betekent een enorme vooruitgang voor de samenleving en voor de medische praktijk. Het plaatst de patiënt en zijn ondersteuning aan het levenseinde in het middelpunt van het medische systeem."

Zoals Franck Meyer, voorzitter van de CPDH, ons eraan herinnert: "het einde van het leven is het stilleven en voor ons die in het eeuwige leven geloven, is het een 'moment van het leven' dat zich uitstrekt tot in de gelukkige eeuwigheid van de aanwezigheid van God".

Daarom dringt de CPDH aan op de mobilisatie van iedereen voor de ontwikkeling van palliatieve zorg, wat het enige antwoord is "zodat alle Fransen kunnen profiteren van dezelfde kansen en dezelfde aandacht naarmate de dood nadert."

Hervelijn Urcun

Afbeelding tegoed: Shutterstock/ Joel bubble ben

In de sectie Bedrijf >Recent nieuws >