Grace: Weten we echt wat het is?

shutterstock_1635705469.jpg

Als christenen nogal gewend zijn aan het idee van "de genade van God", maakt dat hen niet minder ongemakkelijk.

Ja, het begrip genade is vaak moeilijk te aanvaarden. Gevormd door een sociale omgeving waar alles wordt gekocht of verdiend, waar onze acties leiden tot goedkeuring, felicitaties of sanctie, is het niet gemakkelijk om het 'concept' van genade te begrijpen.

Omdat het mooi is om te zeggen dat genade een gave is, verandert daar niet veel aan. Geven we tenslotte niet vooral geschenken aan mensen die we aardig vinden en met wie we goed kunnen opschieten? Wordt het geschenk zoals we dat kennen niet vaak gezien als een vorm van beloning die evenredig is met de wederzijdse genegenheid die twee mensen voor elkaar hebben?

De genade van God verandert het paradigma van begrip.

In het begrip genade heeft de ontvanger (de mens) niets te maken. Hij moet het gewoon accepteren. En als hij het accepteert, zal het veranderingen in hem teweegbrengen. Wanneer hij zich bewust wordt van de enorme omvang van het ontvangen geschenk, wordt hij gedwongen om "in nieuwheid des levens te wandelen", om te veranderen wat in hem de dimensie van het geschenk dat hem wordt aangeboden niet waardig is.

In wezen is genade onverdiend en in strijd met onze standaard menselijke redeneringen. Dientengevolge leidt het besef van de door Gods genade ontvangen voordelen tot het aannemen van gedrag en een geweten die op hun beurt voortkomen uit de gebruikelijke opvattingen. En dit leidt er heel natuurlijk toe dat de dimensie van het bovennatuurlijke in iemands leven wordt gebracht.

Stap voor stap wordt het bovennatuurlijke van God dan onderdeel van het dagelijks leven van de persoon die genade heeft aanvaard. Een God prijzen die de ogen niet kunnen zien, tot hem spreken, zijn antwoorden lezen in de natuur of omstandigheden, zijn grootsheid zien in onze zwakheid, een bijbelse tekst toe-eigenen alsof deze alleen voor zichzelf is geschreven...: zoveel daden die de genade volgen die vrijelijk ter beschikking is gesteld.

Om verder te gaan op dit pad van genade, in samenwerking met eXcaléo en BLF Editions, we bieden u graag het fragment uit het boek "A la recherche de la grace", om hier te downloaden.

Pascal Portoukalian


Recente artikelen >

Samenvatting nieuws van 31 maart 2023

geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >