De kracht van onze woorden kan bouwen of vernietigen!

maxresdefault

Ik hoop dat het goed met je gaat vandaag. Ik ben blij u terug te hebben voor onze meditatie vandaag, die te vinden is in Efeziërs hoofdstuk 4, vers 29, waar staat: "Laat geen kwaad woord uit uw mond komen, maar, als dat er is, een goed woord, dat dient tot opbouwt en genade meedeelt aan hen die het horen."

U heeft het vast gemerkt, de mond is een heel belangrijk instrument. We hebben het nodig om te eten, te drinken en te hydrateren, te spreken, te communiceren en zo nuttige banden met de samenleving te onderhouden. Wij gebruiken hem meerdere keren per dag. Het belang ervan moet niet worden aangetoond, omdat dit orgaan simpelweg van vitaal belang is voor ieder mens.

Vandaag maakt het Woord van God ons bewust van het gebruik dat we van onze mond maken. We zijn geroepen om er goed gebruik van te maken.

Het doel van deze aansporing is duidelijk: met de mond is alles mogelijk. We kunnen het gebruiken als constructie-instrument of als vernietigingsinstrument. Als de apostel op deze manier spreekt, is dat omdat hij onze nieuwe identiteit wil benadrukken die is opgebouwd in tegenstelling tot de oude mens, dat wil zeggen van wat we waren voordat de Heer ons leven aanraakte en het transformeerde.

Maar waarom is het zo belangrijk om goed met anderen te praten? Verschillende passages uit de Bijbel geven ons de redenen hiervoor. Allereerst vergelijkt de Bijbel aangename woorden met een honingraat: "Aangename woorden zijn een honingraat, zoet voor de ziel en heilzaam voor het lichaam" (Spreuken 16:24).

Ook in de Bijbel vertellen we in 1 Samuël 25 een dramatisch verhaal, dat zich afspeelde in Israël, waar een man heel slecht tegen David had gesproken en deze erg geïrriteerd was, en hij besloot hem te doden. Maar gelukkig wist de vrouw van deze man haar taal goed te gebruiken, ze ging beleefd, teder en respectvol met David praten, en door haar gebaar werd het leven van haar man die dag gespaard. Deze man heette Nabal en zijn vrouw Abigaïl. Zo kunnen aangename woorden zich als een honingraat openbaren, ze zijn zoet voor de ziel en heilzaam voor het lichaam.

Ten tweede weten we allemaal dat een zacht woord over het algemeen goed wordt ontvangen: "Een zacht antwoord kalmeert woede, maar een hard woord wekt woede op" (Spreuken 15:1). Als we het advies van de apostel opvolgen, is het mogelijk de spiraal van verbale escalatie, die vaak tot gewelddadigheden leidt, te doorbreken.

Als we wedergeboren zijn, laten we er dan voor zorgen dat onze mond in twee richtingen gaat: die van het woord dat tot opbouw wordt gebruikt en die van het woord dat genade schenkt aan degenen die het horen. Dus laten we vandaag, waar we ook heen gaan of wat we ook doen, oefenen om onze mond voor deze twee doeleinden te gebruiken: opbouwen en genade schenken.

God zegene je! Prettige dag.

Gabriël Oleko


In de sectie spiritualiteit >Recent nieuws >