De World Evangelical Alliance waarschuwt de VN voor de bescherming van ontheemden in Oekraïne

De World Evangelical Alliance waarschuwt de VN voor de bescherming van ontheemden in Oekraïne

Ter gelegenheid van de 53e Mensenrechtenraad in Genève nam de World Evangelical Alliance deel aan het werk van de speciale rapporteur voor mensenhandel, en herinnerde aan de dringende noodzaak om mensen te beschermen die ontheemd zijn door de oorlog in Oekraïne.

Sinds 19 juni komen de lidstaten van de Verenigde Naties in Genève bijeen voor de 53e zitting van de Mensenrechtenraad. Drie weken waarin de verschillende landen de balans opmaken van de mensenrechten in de wereld en de prioriteitenlijst voor de komende maanden opstellen.

Ter gelegenheid van deze sessie kon de World Evangelical Alliance, in samenwerking met het World Freedom Network en het European Freedom Network, spreken tijdens de interactieve dialoog met de Speciale Rapporteur mensenhandel. Deze interactieve dialogen zijn een unieke kans voor verenigingen en ngo's om belangrijke humanitaire en maatschappelijke kwesties centraal te stellen in discussies door verslag uit te brengen over hun ervaringen op het terrein.

Zo herinnerde AEM aan zijn voortdurende inzet voor de dienst aan ontheemde bevolkingsgroepen en zijn optreden in Myanmar of in Europa en vooral vanaf de eerste dagen van het Russisch-Oekraïense conflict. Bezorgd over de risico's die dit conflict met zich meebrengt voor kwetsbare mensen, heeft AEM benadrukt hoe het hen in gevaar brengt voor mensenhandel

"Ontheemde Oekraïners hebben langdurige bescherming nodig, en we roepen regeringen in de regio op om manieren te bieden om de migratiestatus te regulariseren van degenen die hun leven in aangrenzende landen of verder in het buitenland weer oppakken. Toegang tot werk, onderwijs, kinderopvang en huisvesting moet ook voor ontheemden, inclusief degenen die naar huis willen terugkeren."

AEM herinnerde de lidstaten ook aan hun toezeggingen en verantwoordelijkheden:

"We dringen er bij de internationale gemeenschap op aan haar toezegging om financiële steun te verlenen ter bescherming van kwetsbare bevolkingsgroepen in Oekraïne en de buurlanden, evenals in andere regio's die met ontheemding te maken hebben, vast te houden en te versterken."

Hervelijn Urcun.

Afbeelding tegoed: Shutterstock / Maarten Goed

 

 

 

 


In de categorie Internationaal >Recent nieuws >