De Senaat stemt voor de opname in de Grondwet van de "vrijheid" om zijn toevlucht te nemen tot abortus

De-Senaat-stemt-voor-inschrijving-in-de-grondwet-de-la-22liberte22-de-recourir-a-IVG.png

Verandering van voet in de Senaat: het hogerhuis met een rechtse meerderheid stemde woensdag voor opname in de grondwet van de "vrijheid van vrouwen" om hun toevlucht te nemen tot abortus, een formulering die het begrip "recht" loslaat.

De in eerste lezing door de senatoren aangenomen tekst, die nu terug moet naar de Nationale Vergadering, beoogt artikel 34 van de Grondwet aan te vullen met deze formule: "De wet bepaalt de voorwaarden waaronder de vrijheid van de vrouw wordt uitgeoefend om haar zwangerschap te beëindigen.

Na een verhit debat werd de stemming gewonnen met 166 stemmen voor en 152 stemmen tegen, hoewel er nog een zeer lange weg te gaan is voor een eventuele definitieve goedkeuring door het parlement, die ook gevolgd zou moeten worden door een referendum.

???? #abortus : de Senaat keurde het grondwetsontwerp goed ter bescherming van het grondrecht op abortus, na goedkeuring van een amendement waarin de vrijheid van vrouwen om hun zwangerschap te beëindigen wordt vastgelegd.

Zie het amendement van @BasPhilippe :
🔗 https://t.co/hFW6FPxBY3 pic.twitter.com/UCzvqS9AxJ

- Senaat (@Senaat) 1 februari 2023

 

De senatoren onderzochten, binnen het kader van een parlementaire niche voorbehouden aan de socialistische fractie, een grondwettelijk wetsvoorstel dat LFI in november in eerste lezing door de Nationale Vergadering met de steun van de presidentiële meerderheid had goedgekeurd.

De tekst van dit wetsvoorstel is volledig herschreven, via een amendement van senator LR Philippe Bas. De formulering die hij voorstelt, verwijst niet langer naar het "recht" op abortus, dat links unaniem betreurt, terwijl het ervan uitgaat "verantwoord" te hebben gehandeld om de parlementaire shuttle door te laten gaan. Omdat een pure en simpele afwijzing van de tekst door de Senaat zou hebben geleid tot de begrafenis ervan.

Over een voorstel voor een constitutionele wet moet inderdaad in dezelfde bewoordingen door beide kamers worden gestemd, waarna een referendum moet worden gehouden om definitief te worden aangenomen. In tegenstelling tot wat gebeurt met gewone wetten, kan de Nationale Assemblee niet "het laatste woord" hebben in geval van onenigheid met de Senaat.

Afgelopen oktober de Senaat was verworpen met 139 stemmen voor en 172 stemmen tegen een eerste grondwetsontwerp ingediend door de ecoloog Mélanie Vogel en mede ondertekend door senatoren van zeven van de acht fracties in de Senaat, met uitzondering van de Republikeinen.

"De Grondwet is niet gemaakt om symbolische boodschappen naar de hele wereld te sturen"

Op de achtergrond de historische beslissing van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten, afgelopen zomer, om het recht op abortus in te trekken.

"Sommigen van ons willen zo graag een verwijzing naar abortus in de grondwet opnemen dat ze bereid zijn elke formulering te accepteren", hekelde de centrist Loïc Hervé.

De groep Les Républicains stemde met een overweldigende meerderheid tegen het Bas-amendement, dat door voorzitter Bruno Retailleau als "overbodig" werd beschouwd. "Het recht op abortus wordt in zijn bestaan ​​in Frankrijk door geen enkele politieke formatie bedreigd", hamerde hij.

"De grondwet is niet gemaakt om symbolische boodschappen naar de hele wereld te sturen", voegde hij eraan toe.

De minister van Justitie, Eric Dupond-Moretti, herinnerde in zijn inleidende opmerkingen aan de wens van de regering om “elk parlementair initiatief dat tot doel heeft het recht op abortus te constitutionaliseren” te steunen. Met betrekking tot het tegenvoorstel van Bas baseerde hij zich op de "wijsheid" van de Senaat, constateerde "de wens om tot een compromis te komen", maar uitte "een kleine twijfel" over de doeltreffendheid ervan.

Hij kreeg op zijn beurt kritiek van de heer Bas omdat hij "aan de zijlijn bleef staan" door geen initiatief te nemen voor een regeringstekst.

Philippe Bas, een naaste medewerker van Simone Veil, verdedigde in zijn tegenvoorstel de wens om "het evenwicht van de Veil-wet te garanderen". "Er is geen absoluut recht", benadrukte hij, en legde uit dat zijn formule "de wetgever toestaat afstand te doen van zijn rechten ten gunste van de constituerende macht".

De sessie werd kort onderbroken na een incident in de galerij: een groep jonge activisten verstoorde de tussenkomst van senator Stéphane Ravier (Reconquest!) met kreten "Bescherm de abortus", voordat ze werden geëvacueerd door bodes.

De redactieraad (met AFP)

Afbeelding tegoed: Shutterstock / StockphotoVideo

In de sectie Bedrijf >Recent nieuws >