Camille's redactioneel commentaar: bijbelse reflecties over klimaatrechtvaardigheid

Toewijding aan klimaatrechtvaardigheid is de titel van een boek dat in oktober 2022 is gepubliceerd door Editions Scriptura door de Protestantse Federatie van Frankrijk (FPF).

Tijdens de zomer nodigen we u uit om artikelen te vinden die dit jaar op de site zijn verspreid. Vandaag een artikel oorspronkelijk gepubliceerd op 17/11/2022.

"Committing to climate justice" is de titel van een boek dat in oktober 2022 is gepubliceerd door Editions Scriptura door de Protestantse Federatie van Frankrijk (FPF). 

Volgens de officiële schatting van de Verenigde Naties is de wereldbevolking sinds dinsdag de 8 miljard gepasseerd, de VN beschouwt dit als "een belangrijke mijlpaal in de menselijke ontwikkeling" en als een herinnering, midden in COP27, aan "onze gedeelde verantwoordelijkheid". om voor onze planeet te zorgen".

De top die morgen, vrijdag 18 november, afloopt, vindt dit jaar plaats in Egypte op het Afrikaanse continent, wat het juist mogelijk maakt om het belang van klimaatrechtvaardigheid te benadrukken. Het zijn inderdaad de landen van het Zuiden, die tot de armste behoren, die het eerst worden getroffen door de gevolgen van de klimaatverandering, hoewel ze over het algemeen weinig hebben bijgedragen aan de opwarming van onze planeet, in tegenstelling tot de geïndustrialiseerde mogendheden.

Deze eis voor ecologische rechtvaardigheid is door de jaren heen sterk bevestigd door religieuze leiders. Al in 1974 formuleerde de vergadering van de Wereldraad van Kerken (WCC) in Nairobi het concept van een "rechtvaardige, participatieve en duurzame" samenleving. En tijdens COP21 riep de Wereldraad van Kerken regeringen op om de armsten en meest kwetsbaren te beschermen tegen de gevolgen van de opwarming van de aarde.

De auteurs van decollectief werk voorgesteld door de FPF over dit belangrijke onderwerp van onze tijd, aanbod van een wetenschappelijke inventaris, bijbelse en theologische reflecties om na te denken over een concrete christelijke actie, hetzij op collectief, politiek of persoonlijk niveau.

In het voorwoord schrijft de voorzitter van de FPF, François Clavairoly, terecht dat "de regels" van dit boek "de lezer oproepen om te begrijpen wat er gebeurt".

"Ze gaan aan boord, zoals Noach die de levenden aan boord neemt om hen voor ongeluk te behoeden, niet alleen om hem voor een moment of veertig dagen te ontvluchten, noch om de wereld te vergeten, maar integendeel in de verwachting naar de aarde terug te keren en haar te naderen , bewuster en verantwoordelijker en in het eindelijk gestilde ongeduld van een nieuw begin mogelijk gemaakt in naam van een nog onvervulde belofte.

Een werk vol hoop en mogelijkheden om de toekomst te begrijpen. Verre van mensen zich schuldig te laten voelen of enige eco-angst aan te wakkeren, nodigt het ons christenen uit om actie te ondernemen door Christus te volgen.

"Geconfronteerd met de omvang van de taak en de veranderingen die soms echte verzaking vereisen, kan het verleidelijk zijn om ontmoedigd te raken. Maar we moeten handelen. Gods genade herinneren aan onze 'klimaatzonde', zijn oproep om actor van klimaatrechtvaardigheid te zijn, en laat laat ons door hem leiden."

"U bent gemaakt om te weten, o mens, wat goed is; en wat de Heer van u verlangt, is dat u recht doet, dat u barmhartigheid liefhebt en dat u nederig wandelt met uw God. " Micha 6:8

Camille Westphal Perrier


Recente artikelen >

Samenvatting van het nieuws voor 22 september 2023

geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >