De verschillende stappen om uit afwijzing te leren komen

shutterstock_1864631416.jpg

Een kwetsend woord, de kille houding van een persoon om ons heen en hier zijn we, we voelen ons als geheel afgewezen. Waar komt dit verderfelijke gevoel vandaan en hoe ermee om te gaan?

Interview met Beatriz Gaillet, trainer helpende relaties in het kader van de beweging Jeugd met een Opdracht in Brussel.

Waarom doet het gevoel afgewezen te worden zo veel pijn? 

Bij gevoelens van afwijzing of verlating is het belangrijkste niet de realiteit van de gebeurtenis, maar hoe deze door de persoon werd ervaren. Afwijzing en verlating doen pijn omdat ze identiteit, waardigheid en zelfrespect aantasten.

"Onszelf vastbinden" in een relatie gaat terug naar de baarmoeder en gaat door na de geboorte. Op elke leeftijd veroorzaken verlating en afwijzing diep lijden omdat ze de onbewuste herinneringen aan de eerste verlatingen en afwijzingen met zich meedragen, met alle emoties die daarmee gepaard gingen. De woede, haat en jaloezie die ervaren worden, voegen zich dan bij die ervaren tijdens de laatste afwijzing, wat verklaart waarom bepaalde scheidingen in een paar, bepaalde echtscheidingen zo gewelddadig en vervolgend kunnen zijn.

Bij afwijzing worden beschermende mechanismen ingesteld. Wat zijn de gevolgen ?

Tijdens meerdere afwijzingen die in de kindertijd worden ervaren, kunnen twee beschermingen in verschillende mate worden toegepast: terugtrekking en agressie.

Als we ons terugtrekken, hebben we een houding van zelfmedelijden, verdriet, schaamte, verdriet of zelfs zelfhaat. We voelen een gevoel van minderwaardigheid, schuld en vertrouwen in onszelf en in anderen is aangetast. Omdat we anderen nodig hebben om geliefd en erkend te worden, kunnen we 'verzoenend' worden door te worden wat anderen willen dat we zijn. Het is moeilijk om nee te zeggen. Agressie en woede worden verborgen om niet slecht ontvangen of genegeerd te worden. We smeden een identiteit om te behagen, ten koste van wie we werkelijk zijn. We creëren een bubbel van bescherming, een veilige eigen wereld, waaruit we alleen vertrekken om het dagelijks leven te verzekeren.

Hoe kom je uit een afwijzing?

Om uit een afwijzing te komen, moet je het lijden uit het verleden onder ogen kunnen zien. Er is een tijd in het leven dat je er klaar voor bent. Hier kunnen we gemakkelijk inspiratie putten uit de aanpak van Anonieme Alcoholisten, aangepast aan afwijzing: ten eerste, ik geef toe dat ik machteloos sta tegenover afwijzing en dat ik de controle over mijn leven ben kwijtgeraakt. Ten tweede ben ik gaan geloven dat God me op dit gebied kan helpen. En drie: ik besluit mijn leven en mijn wil over te geven aan de zorg van God.

In een christelijke hulprelatie benaderen we de wonden van afwijzing, hetzij uit het verleden, hetzij uit het heden, onder de blik van God. Voor elk trauma dat de kop opsteekt, is het belangrijk om aan Jezus het lijden, de emoties en de behoeften van die tijd te uiten. Dan moet je hem op dit moment "binnen laten komen" om hem te genezen.

In welk stadium moet vergeving ingrijpen?

Vergeving is een proces. Het kan lang duren. Het uitgangspunt is de wil om te vergeven. Een andere stap is het herkennen van de verdedigingswerken die we hebben gekozen om onszelf te beschermen. Je moet leren jezelf op een eerlijke manier te beschermen, zonder je persoonlijkheid te verloochenen, zoals je doet door te verzoenend te zijn, ook zonder respectloos. Waar onze verdediging anderen pijn heeft gedaan, is het ook goed om zelf om vergeving te vragen.

Ook zal er gewerkt worden aan valse overtuigingen met betrekking tot afbeeldingen van vader, moeder, kind, relaties en God. Door op deze reis een waar beeld van God als vader te ontvangen, kunnen we een betere relatie met hem hebben en meer en meer in zijn intimiteit treden.

S Roulet

Vind meer artikelen op Spiritualiteit, het tijdschrift dat christelijke vrouwen uit de Franstalige wereld samenbrengt.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd op 19 oktober 2021


Recente artikelen >

Samenvatting nieuws van 28 maart 2023

geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >