"Evangelicals veroveren de wereld": nutteloze en gevaarlijke verwarring

Evangelicals die de wereld veroveren Een nutteloze en gevaarlijke verwarring

Sinds maandag 4 april zendt Arte een reeks van drie documentaires "Evangelicals veroveren de wereld" uit. Als het onderzoekswerk van hoge kwaliteit is, leidt de vooringenomenheid van de documentaire echter tot een schadelijke verwarring voor de Franse evangelicals.

De documentaire heeft tot doel de verschillende evoluties van de Amerikaanse evangelische rechtse partij, vanaf na de Tweede Wereldoorlog, tot aan de verovering van de macht, uit te leggen en te illustreren. De Protestantse Federatie van Frankrijk (FPF) feliciteerde officieel "het hele productieteam met het verrichte onderzoekswerk".

Het laatste deel van deze documentairereeks heeft echter een problematische volgorde. Aan het einde van deze aflevering wordt inderdaad een parallel getrokken met het Franse protestantisme. Dit korte citaat wekt onnodige argwaan waartegen de FPF verontwaardigd is:

"We kunnen alleen maar verontwaardigd zijn over het feit dat alle Franse evangelisten geassocieerd kunnen worden met deze excessen."

Om elke twijfel en dubbelzinnigheid weg te nemen, nam de FPF contact op met Arte om twee voorstellen te doen: de titel van de documentaire wijzigen in "Des évangéliques" en niet langer "Les évangéliques" en de verfilming voorstellen van een vierde aflevering gewijd aan evangelicals van Frankrijk .

"Dit zou de realiteit van de Franse evangelische wereld weergeven en zo deze historische documentairereeks van deze stroming in de Verenigde Staten en Brazilië completeren."

de Editors

Afbeelding tegoed: Shutterstock/JeanLucIchard

In het gedeelte Media >Recent nieuws >