Indiase bisschoppen dringen aan op VN-actie tegen geweld tegen christenen in India en Pakistan

Bisschoppen dringen aan op VN-actie tegen geweld tegen christenen in India en Pakistan

De bisschoppen in India roepen de Verenigde Naties (VN) op om dringend actie te ondernemen in het licht van het toenemende geweld tegen christenen in India en Pakistan.

De Kerala Raad van Katholieke Bisschoppen in India heeft een standpunt ingenomen er bij de Verenigde Naties op aan te dringen actie te ondernemen in het licht van het toenemende geweld tegen christenen in Inde en Pakistan.

De bisschoppen benadrukten de urgentie van een gecoördineerde reactie van de Verenigde Naties om de aanvallen tegen christenen aan te pakken, meldt de krant Christian Post. Zij roepen op tot een groter internationaal bewustzijn van deze kwestie en tot de mobilisatie van de internationale gemeenschap om een ​​einde te maken aan dit geweld. De bisschoppen benadrukken de noodzaak van een interreligieuze dialoog en concrete maatregelen om religieuze tolerantie en vreedzaam samenleven te bevorderen.

Voor Indiase christenen is 2021 geweest "het meest gewelddadige jaar" in de geschiedenis van het land, waarbij dat jaar minstens 486 gewelddadige incidenten van christenenvervolging werden gemeld, volgens een rapport van het in New Delhi gevestigde United Christian Forum.

Volgens de bisschoppen hebben recente geweldsincidenten geleid tot het verlies van mensenlevens, vernieling van eigendommen en gedwongen ontheemding onder christelijke gemeenschappen in India en Pakistan. Ze benadrukken dat het beschermen van de fundamentele rechten en religieuze vrijheid van alle religieuze minderheden, inclusief christenen, een morele en juridische noodzaak is.

Salma El Monser

Afbeelding tegoed: Shutterstock/Azianet-Pakistan

In de internationale sectie >Recent nieuws >