Europa roept India op om "snel een einde te maken aan het aanhoudende etnische en religieuze geweld in Manipur"

Europa roept India op om snel een einde te maken aan het aanhoudende etnische en religieuze geweld in Manipur

"Onze boodschap moet duidelijk zijn: we zullen ons hoofd niet afwenden van geweld en we zullen vervolgde christenen niet de rug toekeren."

Op 13 juli heeft het Europees Parlement in Straatsburg een resolutie over India en de situatie in de deelstaat Manipur, in de context van de gewelddadige botsingen tussen de etnische gemeenschappen Meitei en Kuki sinds 3 mei.

Bij de schermutselingen zijn "minstens 120 doden gevallen, zijn 50 mensen ontheemd en zijn meer dan 000 huizen, meer dan 1 kerken en verschillende tempels en scholen verwoest", luidt de resolutie van het Parlement, waarin wordt gesteld dat "onverdraagzaamheid jegens religieuze en religieuze minderheden, waaronder christenen, bijdraagt aan dit geweld".

De parlementariërs onthullen dat "getuigenissen de partijdige betrokkenheid van de veiligheidstroepen bij de moorden aantonen", en specificeren dat dit "het vertrouwen in de overheid vermindert".

Daarom dringt het Europees Parlement er bij de Indiase overheid op aan alle nodige maatregelen te nemen en alles in het werk te stellen om spoedig een einde te maken aan het aanhoudende etnische en religieuze geweld, alle religieuze minderheden, zoals de minderheid in Manipur, te beschermen en te voorkomen dat elke verdere escalatie".

Het "roept alle partijen op terughoudendheid te betrachten en dringt er bij politici op aan opruiende retoriek te stoppen, het vertrouwen te herstellen en onpartijdig te zijn bij het bemiddelen bij spanningen; hekelt krachtig elke nationalistische retoriek; eist dat mensen die kritiek hebben op de houding van de regering niet worden beschuldigd".

Het parlement moedigt ook "de centrale regering van India, evenals alle politieke actoren en religieuze leiders, aan om dringende maatregelen te nemen om de rust te herstellen en een inclusieve dialoog met het maatschappelijk middenveld en de getroffen gemeenschappen te waarborgen".

"De Europese Unie mag deze misdaden niet door de vingers zien", zei EP-lid Miriam Lexmann tijdens het debat voorafgaand aan de resolutie.

"Hoewel Indiase functionarissen vaak graag opscheppen dat het land de grootste democratie ter wereld is, schetsen intolerantie en geweld tegen religieuze minderheden een ander beeld. Deze aanvallen op christenen zijn geen op zichzelf staande incidenten. Georganiseerd, met achterlating van vernietiging en verbrijzelde levens."

"Onze boodschap moet duidelijk zijn: we zullen ons hoofd niet afwenden van geweld en we zullen vervolgde christenen niet de rug toekeren", zei EP-lid Ladislav Ilčić.

MC

Lees voor meer informatie over het onderwerp ook:

https://www.infochretienne.com/articles/violences-a-manipur-une-organisation-denonce-un-nouveau-modele-de-nettoyage-religieux/

https://www.infochretienne.com/articles/decapitation-dun-chretien-dans-letat-de-manipur-en-inde/

Afbeelding tegoed: Shutterstock/ Manjit Kumar Sarma

In de internationale sectie >Recent nieuws >