Het hartverscheurende verhaal van een vervolgde Egyptische vrouw die vrede vindt in Jezus Christus

Het hartverscheurende verhaal van een vervolgde Egyptische vrouw die vrede en geloof vindt in Jezus Christus

Van een leven vol conflicten tot een zoektocht naar vrede en geloof, ontdek de inspirerende reis van Salwa, een vervolgde Egyptische vrouw die licht vond in het geloof in Jezus Christus.

Wereldwijde christelijke hulp publiceerde onlangs het verhaal van Salwa, een Egyptische vrouw die opgroeide in een moslimgezin en getuige was van voortdurende conflicten tussen haar ouders.

Alles veranderde echter toen ze een christelijk gezin in de buurt ontdekte, die een vreedzaam en liefdevol leven leidden, wat de weg vrijmaakte voor diepe reflectie.

Tijdens zijn afstudeeronderzoek deed Salwa onderzoek naar monotheïstische religies, waarbij hij in het bijzonder de islam en het christendom met elkaar vergeleek. Op dat moment werd ze geraakt door Christus' ontroerende leringen over vrouwen, en besefte ze dat ze gewaardeerd en geëerd werden in het christelijk geloof.

Hoewel Salwa's leven door Christus is veranderd, weet haar familie nog steeds niets van haar nieuwe geloof. Ze zegt dat als ze wisten dat ze christen was, ze haar zouden laten vermoorden. Voor haar persoonlijke veiligheid leeft ze gescheiden van haar familie en kennissen.

"De grootste uitdaging is dat ik mijn hele verleden achter me moest laten", vertelde Salwa Wereldwijde christelijke hulp.

"De mensen die daar waren, heel mijn kennissenkring en mijn familie, ter wille van mijn nieuwe leven met Christus... Ik kan elk moment gedood worden vanwege mijn geloof. Maar mijn geloof in de Heer Jezus Christus helpt me vol te houden en verdrijft alle angst in mij."

Ondanks de moeilijkheden wilde Salwa trouwen, maar ze vreesde dat niemand met een bekeerling zou willen trouwen. God verhoorde haar gebeden echter door haar een gelovige man te sturen die haar aanmoedigde en steunde. Ondanks alle moeilijkheden toonden ze moed door buiten Egypte te trouwen, om vervolgens terug te keren als een verenigd en sterk stel.

"God verhoorde mijn gebeden en opende de deuren. Hij stuurde een goede man die voor me opkwam, me aanmoedigde en me hielp me te laten dopen.

Het verhaal van Salwa getuigt van de ongelooflijke transformatie die geloof in Jezus Christus in iemands leven kan brengen. Haar neerslachtigheid en angst hebben plaatsgemaakt voor vrede en vreugde, en ze is oneindig dankbaar voor de positieve verandering die de Heer in haar teweeg heeft gebracht.

Salma El Monser

Afbeelding tegoed: Shutterstock/Sun_Shine

In de rubriek Vervolging >Recent nieuws >