Europa weigert asiel aan Iraanse christen

shutterstock_341288015.jpg

Na de afwijzing van zijn asielverzoek wordt deze christen nu bedreigd met uitzetting naar Iran.

Volgens ADF International, een op geloof gebaseerde juridische belangenorganisatie die de fundamentele vrijheden beschermt, heeft een 44-jarige Iraanse meubelmaker die zich tot het christendom bekeerde, geen bescherming in Europa gekregen.

In 2018 heeft degene die HH wordt genoemd in de administratieve documenten asiel aangevraagd in Duitsland. Toen hij werd afgewezen, ging hij in beroep bij de administratieve rechtbank van Greifswald, die de zaak verwierp op grond van het feit dat het "niet bijzonder waarschijnlijk" was dat een moslim zou besluiten christen te worden nadat zijn zwager was gemarteld en vermoord en dat zijn vrouw werd mishandeld.

HH leerde over het christendom in Iran van zijn zwager, die gevangen zat voor zijn huiskerkactiviteiten en vervolgens werd vermoord omdat hij zijn geloof in de gevangenis beoefende.

Zo getuigt hij van zijn geloofsreis:

“De broer van mijn vrouw was een ander mens geworden door christen te worden. We wilden zien of we dat gevoel zouden hebben als we christenen werden. Ik had veel problemen gehad in Iran... Ik had veel vragen, maar ik mocht ze niet stellen. Als ik vragen stelde, werd ik geslagen op school. Dit bracht me ertoe te willen weten tegen welke God ik het had. Op een dag vertelde mijn zwager mij en mijn vrouw dat hij goed nieuws had. Er is een schat, er is een levende God, Jezus Christus, wij zijn zijn kinderen en niet zijn slaven... Hij zei dat er gratis redding beschikbaar is. »

De hele familie van HH zal uiteindelijk christen worden en naar Turkije vluchten en vervolgens naar Duitsland.

ADF International beweert nu dat "het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zijn poging om in beroep te gaan tegen de beslissing op grond van zijn recht op vrijheid van godsdienst heeft afgewezen". HH wordt daarom nu bedreigd met uitzetting naar Iran.

In Iran zijn met name voormalige moslims die christen zijn geworden het doelwit van de vervolging en regimepropaganda.

MC


Recente artikelen >

Samenvatting nieuws van 28 maart 2023

geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >