VN hekelt wijdverbreide marteling en straffeloosheid in conflictgebieden in de DRC

Shutterstock_776275546.jpg

“Marteling kan nooit worden gerechtvaardigd, ongeacht de omstandigheden of context. De autoriteiten van de DRC moeten met spoed en vastberaden optreden om een ​​einde te maken aan deze plaag. »

Vorige week de Verenigde Naties hebben gepubliceerd Rapport inzake foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing in de Democratische Republiek Congo. Het bestudeert de feiten van 1 april 2019 tot 30 april 2022. De slachtoffers werden slachtoffer bij de uitoefening van hun grondrechten, zoals vrijheid van meningsuiting en vreedzame vergadering, of tijdens hun detentie.

De bevindingen van dit rapport, gepubliceerd door het Gezamenlijk Bureau voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties in de DRC (UNJHRO) en de Stabilisatiemissie van de Verenigde Naties in de DRC (MONUSCO), 93% van de 3 geregistreerde gevallen van marteling, wrede, onmenselijke of vernederende behandeling met 618 slachtoffers werden gedocumenteerd in gebieden die werden getroffen door gewapende conflicten. Van dit totaal waren er 4 gevallen van seksueel geweld, waarbij 946 slachtoffers vielen.

En de experts wijzen op degenen die verantwoordelijk zijn voor deze misstanden: leden van de defensie- en veiligheidstroepen zijn verantwoordelijk voor 1 zaken, 293 andere zaken zijn toegeschreven aan leden van gewapende groeperingen. Deze laatste handelden soms op eigen initiatief, maar onderwierpen ook slachtoffers aan folteringen in samenspraak met leden van de veiligheidstroepen.

Volgens het rapport ontwikkelt marteling "zich in een context van relatieve straffeloosheid, aangezien er weinig klachten zijn uitgesproken of succesvol zijn geweest tegen de vermeende plegers van marteling en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing". Tijdens de verslagperiode werden inderdaad slechts twee legerofficieren, 12 nationale politieagenten en 75 leden van gewapende groeperingen schuldig bevonden aan folteringen.

“Marteling kan nooit worden gerechtvaardigd, ongeacht de omstandigheden of context. De autoriteiten van de DRC moeten met spoed en vastberaden optreden om een ​​einde te maken aan deze plaag”, zei waarnemend Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Nada Al-Nashif.

MC


Recente artikelen >

Paus Franciscus zal een nieuwe tekst over het klimaat publiceren

geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >