De VN erkent dat christenen het slachtoffer zijn geworden van misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden in Irak

Shutterstock_724398763.jpg

In een rapport stelt het onderzoeksteam van de Verenigde Naties, dat verantwoordelijk is voor het bevorderen van de verantwoordingsplicht voor misdaden begaan door de Islamitische Staatsgroep, de vervolging van christenen aan de kaak.

Het onderzoeksteam van de Verenigde Naties dat verantwoordelijk is voor het bevorderen van de verantwoordingsplicht voor misdaden begaan door de Islamitische Staatsgroep in Irak heeft zojuist zijn rapport aan de VN-Veiligheidsraad uitgebracht.

De experts zeiden, in woorden herhaald door Associated Press, dat in Irak verzameld bewijs de voorlopige bevindingen ondersteunt dat extremisten van de Islamitische Staat vanaf 2014 misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden tegen de christelijke gemeenschap hebben gepleegd.

Ze maken melding van de vervolging van christenen, de inbeslagname van hun eigendommen, seksueel geweld, slavernij en andere "onmenselijke daden", waaronder gedwongen bekeringen en de vernietiging van culturele en religieuze plaatsen.

De experts bedoelen met de groep Islamitische Staat ook de andere denominaties, namelijk Daesh en de Islamitische Staat in Irak en de Levant.

Zojuist heeft in Neurenberg, Duitsland, een voortgezette opleiding over internationale humanitaire hulp en internationaal strafrecht plaatsgevonden voor 19 leden van de Iraakse rechterlijke macht.

"Het doel van ons gezamenlijke werk is om leden van ISIL, degenen die zulke gruwelijke internationale misdaden hebben begaan, ter verantwoording te roepen door middel van op bewijzen gebaseerde processen voor de bevoegde rechtbanken", zegt Christiaan Ritsche, hoofd van het VN-team, alvorens te specificeren: "UNITAD zal blijven samenwerken met Irak om ervoor te zorgen dat we op weg zijn naar het bereiken van deze doelstelling".

MC

Afbeelding: Lichtdruppel / Shutterstock.com

In de rubriek Vervolging >Recent nieuws >