VN maakt zich zorgen over 'giftige erfenis' van oorlog in Oekraïne 'voor toekomstige generaties'

shutterstock_1091235845.jpg

"Het in kaart brengen en het eerste onderzoek van milieurisico's dient alleen om te bevestigen dat oorlog letterlijk giftig is", zegt UNEP-directeur Inger Andersen.

Le Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP), die zichzelf omschrijft als 's werelds leidende autoriteit op het gebied van milieu, bestudeert de milieu-impact van het conflict in Oekraïne. Hun voorlopige monitoring wijst op significante effecten op stedelijke en landelijke omgevingen die het land en de regio voor de komende generaties met een giftige erfenis kunnen achterlaten.

De organisatie beweert "duizenden mogelijke incidenten van lucht-, water- en bodemverontreiniging en aantasting van ecosystemen te hebben geïdentificeerd, inclusief risico's voor de buurlanden".

UNEP en haar partners wijzen op de schade die het conflict in veel delen van het land heeft veroorzaakt, waaronder incidenten bij kerncentrales en -faciliteiten, energie-infrastructuur, waaronder tankers, olieraffinaderijen, boorplatforms en gasinstallaties en distributiepijpleidingen, mijnen en industrieterreinen en agro-industriële installaties. Meerdere luchtverontreinigingsincidenten en mogelijk ernstige grond- en oppervlaktewaterverontreinigingen zijn het gevolg van deze schade. De organisatie wijst ook op de schade aan verschillende industriële installaties, magazijnen en fabrieken, waarvan sommige een reeks gevaarlijke stoffen opslaan, maar ook aan hydraulische infrastructuur. UNEP meldt nog steeds gevaarlijke stoffen die vrijkomen bij explosies bij agro-industriële opslagfaciliteiten.

Bij deze schade komt nog de vervuiling door uitgebreid wapengebruik, ook in bevolkte gebieden, en grote hoeveelheden militair afval, waaronder vernietigde militaire voertuigen, die een grote uitdaging vormen bij het opruimen.

"Het in kaart brengen en het eerste onderzoek van milieurisico's dient alleen om te bevestigen dat oorlog letterlijk giftig is", zegt UNEP-directeur Inger Andersen.

“De eerste prioriteit is dat deze zinloze vernietiging nu stopt. Het milieu gaat over mensen: het gaat over levensonderhoud, volksgezondheid, schone lucht en water en basisvoedselsystemen. Dit is een veilige toekomst voor Oekraïners en hun buren, en er mag geen verdere schade worden aangericht. Oekraïne heeft dan enorme internationale steun nodig om de schade in het hele land te beoordelen, te beperken en te herstellen en de risico's voor de hele regio te beperken. »

Voor Osnat Lubrani, hoge VN-functionaris in Oekraïne, moet "het herstel van het Oekraïense milieu een topprioriteit zijn".

“Miljoenen ontheemde Oekraïners hebben een veilige en gezonde omgeving nodig om naar huis terug te keren als ze hun leven weer op de rails willen krijgen. Zodra de gevechten voorbij zijn, en er snel een einde aan moet komen, moet een kolossale opruimingsoperatie worden ondersteund. »

MC

Afbeelding tegoed: Shutterstock.com / Alexandros Michailidis

Recente artikelen >

Samenvatting nieuws van 24 maart 2023

geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >