“Alarmerende minachting” voor godsdienstvrijheid in Latijns-Amerika

Shutterstock_1426604261.jpg

“Wat we zien is een indicatie van een alarmerende minachting voor dit fundamentele mensenrecht, met ernstige gevolgen, niet alleen voor gelovigen, maar ook voor de toekomst van de democratie in de regio als geheel. »

Op 28 oktober heeft de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens hield haar inaugurele hoorzitting over godsdienstvrijheid in Latijns-Amerika. Bij deze gelegenheid spraken verschillende mensenrechtenexperts.

Onder hen Tomas Henriquez, directeur belangenbehartiging voor ADF International voor Latijns-Amerika, een op geloof gebaseerde juridische verdedigingsorganisatie die de fundamentele vrijheden beschermt. Hij hekelde de “toename van mensenrechtenschendingen op het gebied van religieuze vrijheid” in Latijns-Amerika vandaag.

“Wat we zien is een indicatie van een alarmerende minachting voor dit fundamentele mensenrecht, met ernstige gevolgen, niet alleen voor gelovigen, maar ook voor de toekomst van de democratie in de regio als geheel. »

De experts noemden vervolgens verschillende gebeurtenissen die naar hun mening grove schendingen vormen. Onder deze gebeurtenissen herinnerden ze zich: de verdrijving van de nonnen van Moeder Teresa, Of detentie van priesters in Nicaragua en het verbod voor geestelijken om zich uit te spreken over politieke kwesties in Mexico.

Tomás Henriquez riep de Commissie op om actie te ondernemen tegen grove schendingen van de godsdienstvrijheid in Nicaragua, Mexico en Argentinië.

MC

Afbeelding tegoed: Shutterstock / Nelson Antoine

Recente artikelen >

Samenvatting van het nieuws voor 26 september 2023

geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >